Borgerforslag - færrest dage tilbage

Vend din telefon, hvis du ikke kan se alle kolonner
Forslag stemmer mangler dage tlb. trend
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 4409 45591 -200
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 47 49953 -200
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 161 49839 -199
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 11289 38711 -195
Ophæv ghettoplanen 2018 1403 48597 -192
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 34 49966 -187
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 443 49557 -187
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 44 49956 -186
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 97 49903 -185
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 386 49614 -185
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -179
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -175
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -175
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -175
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -175
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -175
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -173
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -173
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -173
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -173
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -173
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 50981 -981 -173
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -173
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -172
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -172
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -168
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -168
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -168
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -168
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -166
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -166
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -165
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -165
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -165
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -165
Online valg 201 49799 -165
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -162
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -162
Legalisering cannabis 11306 38694 -162
Arveafgift 21289 28711 -162
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -162
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -162
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -162
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -162
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -162
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -161
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -161
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -161
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -160
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -155
Medielicens afskaffes 1344 48656 -155
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -155
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -155
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -155
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -153
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -152
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -152
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -152
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -152
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -152
Afskaf borgerforslag 486 49514 -148
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -148
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -148
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -148
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -148
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -148
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -147
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 58366 -8366 -144
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -144
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -144
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -144
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -144
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -144
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -137
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -137
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -134
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -134
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -134
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -134
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -134
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -134
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -134
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -134
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -134
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -131
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -131
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -131
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -131
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -127
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -127
Balance i Den Danske Model 373 49627 -125
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -125
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -125
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -123
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -123
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -123
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -123
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -112
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -112
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -112
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -111
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -110
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -110
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -110
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -109
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -107
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -107
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -107
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -107
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -107
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -107
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -107
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -106
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -104
væk med MOS 2739 47261 -104
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -104
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -104
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -104
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -104
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -103
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -99
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -99
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -99
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -97
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -97
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -97
Sommertid året rundt 344 49656 -97
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -97
Forslag til kattelov 13735 36265 -91
Afskaf medielicensen 175 49825 -91
Førekort til Hunde 152 49848 -91
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -91
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -90
Udredning 5 år 220 49780 -89
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -89
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -89
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -83
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -82
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -81
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -81
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -81
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -81
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -81
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -78
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -76
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -76
Digitalt kørekort 415 49585 -76
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -76
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -70
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -70
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -70
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -69
Indsamling af plastik 206 49794 -69
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -68
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -68
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -67
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -67
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -67
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -63
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -63
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -63
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -62
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -61
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -57
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -57
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -56
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -55
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -54
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -47
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -46
Forbud mod plastikposer 130 49870 -46
Indfør en dansk tid 1363 48637 -43
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -43
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -43
Stop Billundbanen 521 49479 -42
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -41
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -41
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -41
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -40
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -40
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -40
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -36
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -36
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -34
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -34
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -34
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -32
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -27
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -27
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -27
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -27
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -26
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -26
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -26
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -26
Forbyd valgplakater 346 49654 -22
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -19
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -13
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -13
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -13
Karensperiode for ministre 381 49619 -13
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -13
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -6
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -6
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -6
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -5
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -1
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1234 48766 1
Juridisk abort (mænd) 3382 46618 8
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 53 49947 16
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 431 49569 16
Klima-rationeringssystem 197 49803 16
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 178 49822 17
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 702 49298 21
Alkolåse i alle nye biler 174 49826 23
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 962 49038 23
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 296 49704 23
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 156 49844 27
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1231 48769 28
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 180 49820 28
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 55 49945 36
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 220 49780 43
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8077 41923 43
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2208 47792 43
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 26 49974 43
Skolestart - Folkeskolelovens §34 61 49939 43
Stop Statens tyveri af feriepenge 303 49697 43
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 26 49974 43
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 993 49007 43
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 157 49843 50
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 522 49478 51
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 275 49725 51
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1850 48150 52
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 42 49958 52
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2158 47842 52
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 206 49794 63
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 156 49844 63
Gratis HPV-vaccine til drenge 4172 45828 65
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 20 49980 69
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 77 49923 69
Bevar P6 Beat 1425 48575 71
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 79 49921 77
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 232 49768 77
National sørge dag d.30 september 2018 14 49986 77
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 87 49913 77
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 8042 41958 85
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 12 49988 87
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 64 49936 90
Afskaf AM bidrag 100 49900 90
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 8 49992 91
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 50 49950 91
Støj fra trafik 196 49804 91
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 304 49696 98
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 38 49962 101
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 45 49955 101
14 dages betalt barnets sygedag om året. 124 49876 101
Vi har snart brug for borgerløn. 87 49913 101
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 5639 44361 106
Røgfrit Danmark 102 49898 107
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 213 49787 107
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 72 49928 113
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 372 49628 113
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 416 49584 113
Pasning af barn ved sygdom 3805 46195 114
Åbne skattelister i Danmark 105 49895 114
Afskaf den nuværende hundelov 99 49901 115
Sunhedsområdet 33 49967 118
Indretningsloft for ministre 54 49946 118
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2310 47690 122
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 21 49979 125
Bevar P8 Jazz 3226 46774 128
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 92 49908 128
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 601 49399 128
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 117 49883 129
Fyrværkeri. 4814 45186 167
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 130 49870 167
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 988 49012 167
Forbud mod fyrværkeri 151 49849 167
Cykelhjelm påbudt 98 49902 167
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 67 49933 167
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 43 49957 167
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 58 49942 167
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 165 49835 167
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 354 49646 171
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 33 49967 171
Dansk klimalov nu 5236 44764 176
Borgerforslag om folkeafstemninger 87 49913 176
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 60 49940 178
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 7 49993 178