Borgerforslag - flest dage tilbage

Vend din telefon, hvis du ikke kan se alle kolonner
Forslag stemmer mangler dage tlb. trend
Lov mod brug af Dannebrog i politiske partiers logo 4 49996 178
gør det lovpligtigt med luftrensere i alle børneinstitutioners opholdsrum inkl køkken og personalerum 8 49992 178
MFR- Vaccination skal være lovpligtig for at gå i kommunale institutioner 13 49987 178
Offentligt bestilte konsulentrapporter skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund samt hvem der bestiller og betaler. 20 49980 177
Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark. 380 49620 172
Gratis tandlæge for alle 562 49438 172
Ret til aktiv dødshjælp 249 49751 171
"Affaldssorteringsmærker" på alle fødevarer. 111 49889 171
Lav molekylær fertilitets test af 5G 1685 48315 171
Fjern forældelsesfristen for vold, i stedet for at straffe voldsofferet 22 49978 170
Forslag om ændring af fraværsbekendtgørelse for gymnasielle uddannelser 22 49978 165
Giv alle flygtninge med opholdstilladelse ret til uddannelse 445 49555 165
Stop for opstilling af landbaserede vindmøller 240 49760 165
Bedre omsorg for vores demensramte medborgere 34 49966 160
Behandling af de syge i det offentlige 92 49908 157
Gennemsigtighed i varedeklarationen af palmeolie 295 49705 157
Tidligpension 51 49949 157
Afskaffelse af gensidig forsørgelse for alle. 7841 42159 156
Nedslidning 65 49935 153
"Reklamer ja tak"-skilt i fremtiden 1484 48516 150
Lov om deklaration af emballage 224 49776 150
Det skal være lægerne, der fastsætter det timeantal pr. uge, handikappede borgere i eget hjem får bevilget af hjælp. 62 49938 150
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 729 49271 146
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 23 49977 146
Dansk klimalov nu 65179 -15179 144
Borgerforslag om folkeafstemninger 243 49757 144
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 436 49564 139
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 87 49913 139
Fyrværkeri. 6168 43832 135
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 229 49771 135
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 1224 48776 135
Forbud mod fyrværkeri 225 49775 135
Cykelhjelm påbudt 341 49659 135
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 101 49899 135
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 97 49903 135
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 126 49874 135
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 419 49581 135
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 150 49850 97
Bevar P8 Jazz 4350 45650 96
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 118 49882 96
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 641 49359 96
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 27 49973 93
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2414 47586 90
Sunhedsområdet 40 49960 86
Indretningsloft for ministre 68 49932 86
Afskaf den nuværende hundelov 144 49856 83
Pasning af barn ved sygdom 6548 43452 82
Åbne skattelister i Danmark 143 49857 82
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 94 49906 81
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 447 49553 81
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 428 49572 81
Røgfrit Danmark 131 49869 75
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 236 49764 75
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 7222 42778 74
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 49 49951 69
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 50 49950 69
14 dages betalt barnets sygedag om året. 138 49862 69
Vi har snart brug for borgerløn. 118 49882 69
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 335 49665 66
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 10 49990 59
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 54 49946 59
Støj fra trafik 213 49787 59
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 77 49923 58
Afskaf AM bidrag 113 49887 58
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 16 49984 55
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 9067 40933 53
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 100 49900 45
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 243 49757 45
National sørge dag d.30 september 2018 15 49985 45
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 93 49907 45
Bevar P6 Beat 1550 48450 39
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 21 49979 37
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 82 49918 37
Gratis HPV-vaccine til drenge 4429 45571 33
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 233 49767 31
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 168 49832 31
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1889 48111 20
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 47 49953 20
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2199 47801 20
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 590 49410 19
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 295 49705 19
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 168 49832 18
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 225 49775 11
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8410 41590 11
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2315 47685 11
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 27 49973 11
Skolestart - Folkeskolelovens §34 62 49938 11
Stop Statens tyveri af feriepenge 329 49671 11
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 30 49970 11
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 1027 48973 11
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 57 49943 4
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1375 48625 -4
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 194 49806 -4
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 163 49837 -5
Alkolåse i alle nye biler 187 49813 -9
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 1160 48840 -9
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 322 49678 -9
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 717 49283 -11
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 185 49815 -15
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 54 49946 -16
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 446 49554 -16
Klima-rationeringssystem 210 49790 -16
Juridisk abort (mænd) 3433 46567 -24
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1237 48763 -31
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -33
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -37
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -38
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -38
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -38
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -45
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -45
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -45
Karensperiode for ministre 381 49619 -45
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -45
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -51
Forbyd valgplakater 346 49654 -54
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -58
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -58
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -58
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -58
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -59
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -59
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -59
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -59
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -64
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -66
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -66
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -66
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -68
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -68
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -72
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -72
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -72
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -73
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -73
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -73
Stop Billundbanen 521 49479 -74
Indfør en dansk tid 1363 48637 -75
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -75
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -75
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -78
Forbud mod plastikposer 130 49870 -78
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -79
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -86
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -87
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -88
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -89
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -89
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -93
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -94
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -95
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -95
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -95
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -99
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -99
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -99
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -100
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -100
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -101
Indsamling af plastik 206 49794 -101
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -102
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -102
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -102
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -108
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -108
Digitalt kørekort 415 49585 -108
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -108
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -110
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -113
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -113
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -113
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -113
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -113
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -114
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -115
Udredning 5 år 220 49780 -121
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -121
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -121
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -122
Forslag til kattelov 13735 36265 -123
Afskaf medielicensen 175 49825 -123
Førekort til Hunde 152 49848 -123
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -123
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -129
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -129
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -129
Sommertid året rundt 344 49656 -129
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -129
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -131
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -131
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -131
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -135
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -136
væk med MOS 2739 47261 -136
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -136
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -136
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -136
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -136
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -138
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -139
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -139
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -139
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -139
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -139
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -139
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -139
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -141
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -142
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -142
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -142
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -143
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -144
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -144
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -144
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -155
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -155
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -155
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -155
Balance i Den Danske Model 373 49627 -157
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -157
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -157
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -159
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -159
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -163
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -163
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -163
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -163
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -166
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -166
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -166
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -166
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -166
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -166
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -166
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -166
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -166
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -169
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -169
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 59544 -9544 -176
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -176
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -176
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -176
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -176
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -176
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -179
Afskaf borgerforslag 486 49514 -180
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -180
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -180
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -180
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -180
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -180
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -184
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -184
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -184
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -184
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -184
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -185
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -187
Medielicens afskaffes 1344 48656 -187
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -187
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -187
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -187
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -192
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -193
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -193
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -193
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -194
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -194
Legalisering cannabis 11306 38694 -194
Arveafgift 21289 28711 -194
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -194
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -194
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -194
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -194
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -194
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -197
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -197
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -197
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -197
Online valg 201 49799 -197
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -198
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -198
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -200
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -200
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -200
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -200
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -204
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -204
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -205
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -205
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -205
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -205
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -205
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 51144 -1144 -205
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -205
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -207
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -207
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -207
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -207
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -207
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -211
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 145 49855 -217
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 468 49532 -217
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 68 49932 -218
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 46 49954 -219
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 773 49227 -219
Ophæv ghettoplanen 2018 1551 48449 -224
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 14787 35213 -227
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 244 49756 -231
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 6799 43201 -232
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 57 49943 -232