Borgerforslag - flest dage tilbage

Vend din telefon, hvis du ikke kan se alle kolonner
Forslag stemmer mangler dage tlb. trend
føre lille motorcykel på bilkørekort 19 49981 169
Til Lejeloven §98 tilføjes at lejer ikke kan pålægges at fraflytte lejemålet før kl. 12 på opsigelsesdatoen. 9 49991 167
Ændring af Straffeloven om seksuel lavalder. 6 49994 163
Den nationale trivselsundersøgelse af landets skolebørn 16 49984 163
Større hensyn fra landbruget mht sprøjtning 48 49952 163
Forslag om ændret spærregrænse og regler for partistøtte. 16 49984 160
Folkekirken er en valgmulighed for voksne 13 49987 159
Retssikkerhed til udsatte familier og børn med handicaps 404 49596 159
Giv kolonihave-pensionistejere ret til helårsbeboelse 1061 48939 159
Mulighed for Permanent fleksjob til personer under 40år! 47 49953 155
Forslag til lov om digitale valgkampagner 74 49926 155
Tobakslovgivning 17 49983 155
Øjeblikkeligt ophør med salg af plastposer og andre plast indpakning af varer i danske butikker supermarkeder. 113 49887 155
VALGKORT skal DIGITALISERES 51 49949 155
Ingen partistøtte fra staten til partier der ikke er repræsenteret i folketinget 47 49953 152
Organdoner fra fødslen 49 49951 149
Afskaf fattigdomsreformerne - herunder Ghettoplanen, intgegrationsydelsen, Kontanthjælploftet, 225 timers reglen, Gensidig forsørgerpligt. 224 49776 149
Miljøstationer i alle byer 131 49869 145
moderniser stemmeafgivelsen i Grønland 20 49980 142
Afskaf offentligt finansieret partistøtte. (spar over 100 mio. skattekroner om året) 167 49833 141
Partistøtte kan kun udbetales til valgte partier over spærregrænsen. 120 49880 141
Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer 20852 29148 139
RETSKRAV PÅ SAGSBEHANDLING INDEN FOR 5 ÅR 474 49526 134
Rygning forbudt sammen med ikkerygere/andre mennesker 64 49936 132
Vi foreslår, at cannabis legaliseres til hjemmedyrk, som landbrugsafgrøde, som erhverv og til medicinsk brug i DK. 1117 48883 132
udfase plastik bæreposer, plastbakker og plast dunke til rengøring hen mod 2022-2023 132 49868 131
Valgmateriale bør IKKE være undtaget fra "reklamer nej tak" 87 49913 125
Familiejurafradrag - skattefradrag for juridiske ydelser indenfor familie- og arveret 38 49962 125
Udviet håndværker fradrag. 9 49991 124
Forbud mod Valgplakater i det offentlige rum 135 49865 124
Bevar drikkevandet 140 49860 124
Uddannelses opholdstilladelse til udlændinge under uddannelse 38 49962 120
Eneforsørgertillæg bør ikke bortfalde ved ægteskab med udlænding uden indkomst 36 49964 118
Valgplakater i trafikken 53 49947 118
Forslag imod forhånelse af religion og trossamfund 3613 46387 118
Forslag om tilbageførsel af midler til uddannelse 2671 47329 118
Forbud mod valgplakater og valgbander i offentlige rum 120 49880 113
Mere bæredygtig valgkamp 58 49942 113
Forbud mod valgplakater 156 49844 113
Forbyd partipolitiske valgplakater 560 49440 112
Forslag til ensretning af plast emballage. 96 49904 112
valgplakater 43 49957 111
Reel Åbenhed om Privat Partistøtte 573 49427 111
Forbyd valgplakater. 457 49543 111
Trosfrihedslov 168 49832 110
Stem til fx folketingsvalg digitalt med Nem-ID. 419 49581 107
Stop omgåelse af regler ved indsamling af vælgererklæringer 266 49734 100
Maks grænse 30 % i Årlig Omkostning i Procent (ÅOP) på alle låneformer i Danmark 127 49873 99
Indfør undervisning i privatøkonomi på alle folkeskoler og privatskoler 3481 46519 99
Lovliggør at køre med blinkende bremselys på offentlige veje 48 49952 99
Håndhævelse af bødestraf for affaldshenkastning 92 49908 96
at smide affald straffes 86 49914 93
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af differentieret (lavere) Moms for økologisk mærkede fødevarer. 144 49856 90
ÆNDRING AF BO- OG GAVEAFGIFT: Søskende og nevøer/niecer skal betragtes som ”nærtbeslægtede”. 220 49780 90
Stop snyd med partistøttereglerne: Totalforbud mod anonyme bidrag. 138 49862 90
Navneændring: fra Knipsereje til PLASMAREJE 17 49983 90
FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK. Det 21. århundredes bud på en ny dansk andelsbevægelse. 12 49988 90
Overhaling forbudt for lastbiler 149 49851 82
Send pandaerne tilbage til Kina 90 49910 79
Indfør test for kronisk tungmetalforgiftning i det danske sundhedsvæsen. Hvorfor? Fordi tungmetaller gør os syge! 1540 48460 77
Gratis psykologhjælp til alle 316 49684 76
Klimaplan 2020-2035 106 49894 75
Industriernes skader og miljøbelastning skal balanceres med afgifter. Skadevolderne skal gøres fuldt ansvarlige og betale for genopretning! 119 49881 72
Forbyd salg af nye knallerter på fossilt brændstof inden 2023 152 49848 71
Bevar FM4 (idag Radio24syv) som den er i dag. 30287 19713 70
Tandlæge skal betales over skatten! 1877 48123 70
Ændring af mediaftale for FM4 - et forslag til redning af Radio 24syv. 221 49779 70
Danske statsborgere skal have lov til nemmere familiesammenføring 452 49548 70
Borgerforslaget DROP 5G 965 49035 70
Betalt Tandpleje som del af sundhedspolitikken 240 49760 69
Valg af Danmarks EU Kommissær. 85 49915 65
Bevar blasfemiparagraffen 8682 41318 65
IMOD 5G som net i vores samfund 1422 48578 63
Forbyd spillereklamer på TV kanaler 482 49518 63
Drop Billundbanen 451 49549 61
Privat musikundervisning som en del af servicefradraget (BoligJobordningen) 460 49540 58
EAfskaf hundeloven - indfør hundekørekort 82 49918 57
tvunget medlemsskab af grundejerforening såfremt ejendommen forefindes i område med private veje. 19 49981 57
stop social dumping 58 49942 56
Lovpligtig alkolås i alle biler 95 49905 56
gratis offentlig transport for alle 613 49387 56
Folkeafstemning om EU medlemsskab 694 49306 56
Forbyd reklamer for spil og lån på TV 338 49662 56
Læreruddannelsen 18 49982 56
Ændring af hundelov 2720 47280 48
Indfør klimaspor på de mest trafikerede motorveje 96 49904 48
Gør som Sverige: Giv tilskud fra staten til nedbringelse af radon i boliger 45 49955 48
Fradragsberrittiget diæter under arbejde. 6 49994 48
Vild natur, tak! 2690 47310 42
IVC behandling i Sundhedsvæsenet 750 49250 40
Grøn omstillingen af registreringsafgiften 162 49838 36
Pasning i offentlig institution kræver at man følger vaccinations programmet 1527 48473 36
Stop for ublu kviklån - stop for udnyttelse af unge 622 49378 36
Straf for falske anklager i børnesager 322 49678 36
Bliv frataget spiritusbevillingen ved diskrimination i nattelivet...... 38 49962 35
Kvinder skal have direkte adgang til gynækologiske undersøgelser hos gynækologer 296 49704 34
Stands vanvittige direktørlønninger. 167 49833 34
udbetal feriepenge før ny ferielov 26029 23971 34
Ændring til ny ferielov 114 49886 33
Den nye ferielov - vores optjente ferie ‘indefryses’ så vi må betale vores ferie selv 5249 44751 30
Lov mod brug af Dannebrog i politiske partiers logo 94 49906 27
gør det lovpligtigt med luftrensere i alle børneinstitutioners opholdsrum inkl køkken og personalerum 105 49895 27
MFR- Vaccination skal være lovpligtig for at gå i kommunale institutioner 23624 26376 27
Offentligt bestilte konsulentrapporter skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund samt hvem der bestiller og betaler. 134 49866 26
Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark. 1799 48201 21
Gratis tandlæge for alle 4040 45960 21
Ret til aktiv dødshjælp 1380 48620 20
"Affaldssorteringsmærker" på alle fødevarer. 292 49708 20
Lav molekylær fertilitets test af 5G 11627 38373 20
Fjern forældelsesfristen for vold, i stedet for at straffe voldsofferet 60 49940 19
Forslag om ændring af fraværsbekendtgørelse for gymnasielle uddannelser 415 49585 14
Giv alle flygtninge med opholdstilladelse ret til uddannelse 1078 48922 14
Stop for opstilling af landbaserede vindmøller 422 49578 14
Bedre omsorg for vores demensramte medborgere 72 49928 9
Behandling af de syge i det offentlige 133 49867 6
Gennemsigtighed i varedeklarationen af palmeolie 432 49568 6
Tidligpension 72 49928 6
Afskaffelse af gensidig forsørgelse for alle. 13253 36747 5
Nedslidning 79 49921 2
"Reklamer ja tak"-skilt i fremtiden 2145 47855 -1
Lov om deklaration af emballage 264 49736 -1
Det skal være lægerne, der fastsætter det timeantal pr. uge, handikappede borgere i eget hjem får bevilget af hjælp. 85 49915 -1
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 906 49094 -5
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 31 49969 -5
Dansk klimalov nu 68189 -18189 -7
Borgerforslag om folkeafstemninger 297 49703 -7
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 463 49537 -12
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 337 49663 -12
Fyrværkeri. 6619 43381 -16
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 243 49757 -16
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 1338 48662 -16
Forbud mod fyrværkeri 255 49745 -16
Cykelhjelm påbudt 474 49526 -16
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 120 49880 -16
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 114 49886 -16
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 155 49845 -16
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 585 49415 -16
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 168 49832 -54
Bevar P8 Jazz 5112 44888 -55
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 139 49861 -55
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 716 49284 -55
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 31 49969 -58
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2570 47430 -61
Sunhedsområdet 46 49954 -65
Indretningsloft for ministre 82 49918 -65
Afskaf den nuværende hundelov 554 49446 -68
Pasning af barn ved sygdom 7651 42349 -69
Åbne skattelister i Danmark 150 49850 -69
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 111 49889 -70
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 938 49062 -70
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 442 49558 -70
Røgfrit Danmark 159 49841 -76
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 254 49746 -76
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 10900 39100 -77
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 57 49943 -82
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 56 49944 -82
14 dages betalt barnets sygedag om året. 146 49854 -82
Vi har snart brug for borgerløn. 142 49858 -82
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 360 49640 -85
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 12 49988 -92
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 58 49942 -92
Støj fra trafik 242 49758 -92
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 83 49917 -93
Afskaf AM bidrag 125 49875 -93
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 20 49980 -96
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 10505 39495 -98
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 106 49894 -106
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 257 49743 -106
National sørge dag d.30 september 2018 19 49981 -106
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 102 49898 -106
Bevar P6 Beat 1790 48210 -112
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 22 49978 -114
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 85 49915 -114
Gratis HPV-vaccine til drenge 4637 45363 -118
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 262 49738 -120
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 173 49827 -120
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1907 48093 -131
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 50 49950 -131
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2241 47759 -131
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 608 49392 -132
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 306 49694 -132
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 181 49819 -133
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 227 49773 -140
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8493 41507 -140
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2331 47669 -140
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 29 49971 -140
Skolestart - Folkeskolelovens §34 63 49937 -140
Stop Statens tyveri af feriepenge 336 49664 -140
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 32 49968 -140
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 1046 48954 -140
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 57 49943 -147
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1375 48625 -155
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 194 49806 -155
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 163 49837 -156
Alkolåse i alle nye biler 187 49813 -160
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 1160 48840 -160
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 322 49678 -160
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 717 49283 -162
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 185 49815 -166
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 54 49946 -167
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 446 49554 -167
Klima-rationeringssystem 210 49790 -167
Juridisk abort (mænd) 3433 46567 -175
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1237 48763 -182
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -184
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -188
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -189
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -189
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -189
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -196
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -196
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -196
Karensperiode for ministre 381 49619 -196
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -196
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -202
Forbyd valgplakater 346 49654 -205
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -209
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -209
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -209
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -209
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -210
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -210
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -210
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -210
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -215
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -217
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -217
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -217
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -219
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -219
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -223
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -223
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -223
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -224
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -224
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -224
Stop Billundbanen 521 49479 -225
Indfør en dansk tid 1363 48637 -226
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -226
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -226
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -229
Forbud mod plastikposer 130 49870 -229
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -230
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -237
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -238
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -239
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -240
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -240
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -244
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -245
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -246
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -246
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -246
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -250
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -250
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -250
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -251
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -251
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -252
Indsamling af plastik 206 49794 -252
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -253
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -253
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -253
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -259
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -259
Digitalt kørekort 415 49585 -259
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -259
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -261
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -264
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -264
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -264
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -264
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -264
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -265
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -266
Udredning 5 år 220 49780 -272
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -272
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -272
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -273
Forslag til kattelov 13735 36265 -274
Afskaf medielicensen 175 49825 -274
Førekort til Hunde 152 49848 -274
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -274
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -280
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -280
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -280
Sommertid året rundt 344 49656 -280
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -280
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -282
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -282
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -282
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -286
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -287
væk med MOS 2739 47261 -287
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -287
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -287
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -287
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -287
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -289
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -290
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -290
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -290
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -290
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -290
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -290
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -290
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -292
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -293
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -293
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -293
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -294
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -295
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -295
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -295
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -306
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -306
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -306
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -306
Balance i Den Danske Model 373 49627 -308
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -308
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -308
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -310
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -310
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -314
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -314
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -314
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -314
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -317
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -317
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -317
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -317
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -317
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -317
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -317
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -317
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -317
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -320
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -320
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 61348 -11348 -327
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -327
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -327
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -327
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -327
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -327
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -330
Afskaf borgerforslag 486 49514 -331
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -331
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -331
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -331
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -331
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -331
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -335
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -335
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -335
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -335
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -335
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -336
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -338
Medielicens afskaffes 1344 48656 -338
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -338
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -338
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -338
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -343
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -344
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -344
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -344
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -345
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -345
Legalisering cannabis 11306 38694 -345
Arveafgift 21289 28711 -345
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -345
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -345
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -345
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -345
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -345
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -348
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -348
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -348
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -348
Online valg 201 49799 -348
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -349
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -349
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -351
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -351
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -351
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -351
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -355
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -355
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -356
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -356
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -356
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -356
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -356
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 51472 -1472 -356
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -356
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -358
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -358
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -358
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -358
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -358
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -362
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 187 49813 -368
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 497 49503 -368
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 78 49922 -369
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 53 49947 -370
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 877 49123 -370
Ophæv ghettoplanen 2018 2204 47796 -375
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 55915 -5915 -378
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 293 49707 -382
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 7330 42670 -383
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 61 49939 -383