Borgerforslag - flest stemmer

Vend din telefon, hvis du ikke kan se alle kolonner
Forslag stemmer mangler dage tlb. trend
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -189
Dansk klimalov nu 67262 -17262 110
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 61348 -11348 -210
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -245
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 51291 -1291 -239
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -197
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -102
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 25935 24065 -261
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -149
MFR- Vaccination skal være lovpligtig for at gå i kommunale institutioner 22156 27844 144
Arveafgift 21289 28711 -228
udbetal feriepenge før ny ferielov 15755 34245 151
Forslag til kattelov 13735 36265 -157
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -189
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -79
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -241
Legalisering cannabis 11306 38694 -228
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -109
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -178
Afskaffelse af gensidig forsørgelse for alle. 10532 39468 122
Lav molekylær fertilitets test af 5G 10186 39814 137
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 10065 39935 40
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 10041 39959 19
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8493 41507 -23
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -148
Pasning af barn ved sygdom 7390 42610 48
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 7308 42692 -266
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -197
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -200
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -228
Fyrværkeri. 6414 43586 101
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -241
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -155
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -219
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -72
Bevar P8 Jazz 4815 45185 62
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -221
Gratis HPV-vaccine til drenge 4634 45366 -1
Den nye ferielov - vores optjente ferie ‘indefryses’ så vi må betale vores ferie selv 4346 45654 147
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -227
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -228
Juridisk abort (mænd) 3433 46567 -58
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -169
Gratis tandlæge for alle 2857 47143 138
væk med MOS 2739 47261 -170
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -107
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2502 47498 56
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -221
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2331 47669 -23
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2241 47759 -14
Ændring af hundelov 2214 47786 165
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -234
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -129
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -156
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -173
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1907 48093 -14
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -147
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -238
"Reklamer ja tak"-skilt i fremtiden 1837 48163 116
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -210
Bevar P6 Beat 1753 48247 5
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -134
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -191
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -136
Ophæv ghettoplanen 2018 1641 48359 -258
Vild natur, tak! 1625 48375 159
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -100
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -189
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -239
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -231
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -72
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1375 48625 -38
Indfør en dansk tid 1363 48637 -109
Medielicens afskaffes 1344 48656 -221
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -128
Pasning i offentlig institution kræver at man følger vaccinations programmet 1299 48701 153
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 1292 48708 101
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -178
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -122
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1237 48763 -65
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 1160 48840 -43
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -170
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -239
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -147
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -231
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -200
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -234
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -147
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 1046 48954 -23
Ret til aktiv dødshjælp 996 49004 137
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -107
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -203
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -133
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -170
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -163
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -214
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -214
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 865 49135 47
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -227
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 840 49160 112
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 839 49161 -253
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -106
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -200
Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark. 780 49220 138
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -193
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -121
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -165
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -172
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 717 49283 -45
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -232
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 697 49303 62
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -173
Giv alle flygtninge med opholdstilladelse ret til uddannelse 655 49345 131
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -228
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -93
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -170
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -129
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -170
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 608 49392 -15
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -241
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -163
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -173
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -232
IVC behandling i Sundhedsvæsenet 561 49439 157
Afskaf den nuværende hundelov 550 49450 49
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -191
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -200
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -234
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -163
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -200
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -239
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -173
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 523 49477 101
Stop Billundbanen 521 49479 -108
Afskaf borgerforslag 486 49514 -214
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 485 49515 -251
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -239
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -113
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 453 49547 105
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -189
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -173
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 446 49554 -50
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 439 49561 47
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -239
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -93
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -228
Digitalt kørekort 415 49585 -142
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -85
Cykelhjelm påbudt 408 49592 101
Forslag om ændring af fraværsbekendtgørelse for gymnasielle uddannelser 398 49602 131
Stop for ublu kviklån - stop for udnyttelse af unge 389 49611 153
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -197
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -165
Karensperiode for ministre 381 49619 -79
Folkeafstemning om EU medlemsskab 380 49620 173
Gennemsigtighed i varedeklarationen af palmeolie 376 49624 123
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -136
Balance i Den Danske Model 373 49627 -191
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -221
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -107
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 356 49644 32
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -175
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -218
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -193
Forbyd valgplakater 346 49654 -88
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -133
Sommertid året rundt 344 49656 -163
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -200
Stop for opstilling af landbaserede vindmøller 340 49660 131
Stop Statens tyveri af feriepenge 336 49664 -23
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -163
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 322 49678 -43
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 306 49694 -15
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -142
Straf for falske anklager i børnesager 288 49712 153
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -147
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -72
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -218
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -239
Borgerforslag om folkeafstemninger 279 49721 110
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -67
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -71
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -79
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -177
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 268 49732 105
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 266 49734 -265
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 262 49738 -3
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -147
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 253 49747 11
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -228
"Affaldssorteringsmærker" på alle fødevarer. 247 49753 137
Lov om deklaration af emballage 246 49754 116
Forbud mod fyrværkeri 246 49754 101
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 245 49755 41
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -176
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -228
Støj fra trafik 239 49761 25
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -227
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 238 49762 101
Kvinder skal have direkte adgang til gynækologiske undersøgelser hos gynækologer 234 49766 151
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 227 49773 -23
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -200
Udredning 5 år 220 49780 -155
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -200
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -109
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -214
Klima-rationeringssystem 210 49790 -50
Indsamling af plastik 206 49794 -135
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -135
Online valg 201 49799 -231
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -142
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 194 49806 -38
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -241
Alkolåse i alle nye biler 187 49813 -43
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -129
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -176
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 185 49815 -49
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -170
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -79
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 181 49819 -251
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 181 49819 -16
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -98
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -106
Afskaf medielicensen 175 49825 -157
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 173 49827 -3
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -123
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -93
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -210
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -144
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 163 49837 63
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 163 49837 -39
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -112
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -213
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -210
Røgfrit Danmark 153 49847 41
Førekort til Hunde 152 49848 -157
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -93
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -127
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -173
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -92
Åbne skattelister i Danmark 149 49851 48
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -231
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -218
14 dages betalt barnets sygedag om året. 144 49856 35
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 140 49860 101
Stands vanvittige direktørlønninger. 139 49861 151
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -221
Vi har snart brug for borgerløn. 135 49865 35
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -176
Grøn omstillingen af registreringsafgiften 133 49867 153
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 130 49870 62
Forbud mod plastikposer 130 49870 -112
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -106
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -238
Afskaf AM bidrag 124 49876 24
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -79
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -197
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -100
Behandling af de syge i det offentlige 117 49883 123
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 114 49886 101
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -133
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 108 49892 101
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -214
Offentligt bestilte konsulentrapporter skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund samt hvem der bestiller og betaler. 104 49896 143
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 103 49897 47
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -136
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 102 49898 11
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -200
Ændring til ny ferielov 100 49900 150
Drop Billundbanen 98 49902 178
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 98 49902 11
gratis offentlig transport for alle 92 49908 173
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -123
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -165
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 85 49915 3
gør det lovpligtigt med luftrensere i alle børneinstitutioners opholdsrum inkl køkken og personalerum 84 49916 144
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 81 49919 24
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -234
Forbyd reklamer for spil og lån på TV 79 49921 173
Nedslidning 77 49923 119
Det skal være lægerne, der fastsætter det timeantal pr. uge, handikappede borgere i eget hjem får bevilget af hjælp. 77 49923 116
Indretningsloft for ministre 77 49923 52
Lov mod brug af Dannebrog i politiske partiers logo 76 49924 144
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -203
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 74 49926 -252
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -157
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -228
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -100
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -231
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -173
Indfør klimaspor på de mest trafikerede motorveje 68 49932 165
Bedre omsorg for vores demensramte medborgere 68 49932 126
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -210
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -241
Tidligpension 65 49935 123
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -214
Skolestart - Folkeskolelovens §34 63 49937 -23
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -102
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 58 49942 -266
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 57 49943 25
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 57 49943 -30
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 54 49946 35
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 54 49946 -50
Fjern forældelsesfristen for vold, i stedet for at straffe voldsofferet 53 49947 136
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 53 49947 35
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -120
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 51 49949 -253
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -142
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 50 49950 -14
Sunhedsområdet 44 49956 52
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -92
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -92
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -92
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 32 49968 -23
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -218
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 29 49971 -23
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 28 49972 59
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 27 49973 112
Bliv frataget spiritusbevillingen ved diskrimination i nattelivet...... 26 49974 152
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -218
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 22 49978 3
Gør som Sverige: Giv tilskud fra staten til nedbringelse af radon i boliger 21 49979 165
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -155
National sørge dag d.30 september 2018 19 49981 11
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -178
Lovpligtig alkolås i alle biler 18 49982 173
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 18 49982 21
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -134
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -226
EAfskaf hundeloven - indfør hundekørekort 15 49985 174
Privat musikundervisning som en del af servicefradraget (BoligJobordningen) 13 49987 175
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 11 49989 25
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -210
tvunget medlemsskab af grundejerforening såfremt ejendommen forefindes i område med private veje. 9 49991 174
Læreruddannelsen 7 49993 173
stop social dumping 5 49995 173
Fradragsberrittiget diæter under arbejde. 4 49996 165