Borgerforslag - flest stemmer

Vend din telefon, hvis du ikke kan se alle kolonner
Forslag stemmer mangler dage tlb. trend
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -123
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 58366 -8366 -144
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -179
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 50981 -981 -173
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -131
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -36
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -83
Arveafgift 21289 28711 -162
Forslag til kattelov 13735 36265 -91
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -123
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -13
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -175
Legalisering cannabis 11306 38694 -162
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 11289 38711 -195
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -43
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -112
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -82
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8077 41923 43
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 8042 41958 85
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -131
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -134
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -162
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -175
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -89
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 5639 44361 106
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -153
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -6
Dansk klimalov nu 5236 44764 176
Fyrværkeri. 4814 45186 167
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -155
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 4409 45591 -200
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -161
Gratis HPV-vaccine til drenge 4172 45828 65
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -162
Pasning af barn ved sygdom 3805 46195 114
Juridisk abort (mænd) 3382 46618 8
Bevar P8 Jazz 3226 46774 128
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -103
væk med MOS 2739 47261 -104
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -41
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -155
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2310 47690 122
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2208 47792 43
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2158 47842 52
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -168
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -63
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -90
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -107
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -81
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -172
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1850 48150 52
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -144
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -68
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -125
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -70
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -34
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -123
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -173
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -165
Bevar P6 Beat 1425 48575 71
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -6
Ophæv ghettoplanen 2018 1403 48597 -192
Indfør en dansk tid 1363 48637 -43
Medielicens afskaffes 1344 48656 -155
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -62
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -112
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -56
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1234 48766 1
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1231 48769 28
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -104
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -173
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -81
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -165
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -134
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -168
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -81
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 993 49007 43
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -41
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -137
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 988 49012 167
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -67
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 962 49038 23
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -104
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -97
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -148
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -148
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -161
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -40
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -134
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -127
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -55
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -99
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -106
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -166
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 702 49298 21
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -107
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -162
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -27
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -104
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -63
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -104
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 601 49399 128
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -175
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -97
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -107
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -166
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -125
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -134
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -168
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -97
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -134
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -173
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -107
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 522 49478 51
Stop Billundbanen 521 49479 -42
Afskaf borgerforslag 486 49514 -148
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -173
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -47
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -123
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -107
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 443 49557 -187
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 431 49569 16
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -173
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -27
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -162
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 416 49584 113
Digitalt kørekort 415 49585 -76
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -19
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -131
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -99
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 386 49614 -185
Karensperiode for ministre 381 49619 -13
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -70
Balance i Den Danske Model 373 49627 -125
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 372 49628 113
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -155
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -41
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -109
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -152
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 354 49646 171
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -127
Forbyd valgplakater 346 49654 -22
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -67
Sommertid året rundt 344 49656 -97
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -134
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -97
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 304 49696 98
Stop Statens tyveri af feriepenge 303 49697 43
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 296 49704 23
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -76
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -81
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -6
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -152
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -173
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -1
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 275 49725 51
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -5
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -13
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -111
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -81
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -162
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -110
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -162
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -161
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 232 49768 77
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -134
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 220 49780 43
Udredning 5 år 220 49780 -89
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -134
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -43
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -148
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 213 49787 107
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 206 49794 63
Indsamling af plastik 206 49794 -69
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -69
Online valg 201 49799 -165
Klima-rationeringssystem 197 49803 16
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -76
Støj fra trafik 196 49804 91
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -175
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -63
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -110
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -104
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -13
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 180 49820 28
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -32
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 178 49822 17
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -40
Afskaf medielicensen 175 49825 -91
Alkolåse i alle nye biler 174 49826 23
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -57
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -27
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -144
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -78
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 165 49835 167
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 161 49839 -199
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -46
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -147
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 157 49843 50
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 156 49844 63
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 156 49844 27
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -144
Førekort til Hunde 152 49848 -91
Forbud mod fyrværkeri 151 49849 167
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -27
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -61
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -107
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -26
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -165
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -152
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -155
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -110
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 130 49870 167
Forbud mod plastikposer 130 49870 -46
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -40
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -172
14 dages betalt barnets sygedag om året. 124 49876 101
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -13
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -131
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -34
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 117 49883 129
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -67
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -148
Åbne skattelister i Danmark 105 49895 114
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -70
Røgfrit Danmark 102 49898 107
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -134
Afskaf AM bidrag 100 49900 90
Afskaf den nuværende hundelov 99 49901 115
Cykelhjelm påbudt 98 49902 167
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 97 49903 -185
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 92 49908 128
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -57
Borgerforslag om folkeafstemninger 87 49913 176
Vi har snart brug for borgerløn. 87 49913 101
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 87 49913 77
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -99
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -168
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 79 49921 77
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 77 49923 69
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -137
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -91
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -162
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 72 49928 113
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -34
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -165
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -107
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 67 49933 167
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -144
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -175
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -148
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 64 49936 90
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -36
Skolestart - Folkeskolelovens §34 61 49939 43
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 60 49940 178
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 58 49942 167
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 55 49945 36
Indretningsloft for ministre 54 49946 118
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 53 49947 16
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -54
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -76
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 50 49950 91
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 47 49953 -200
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 45 49955 101
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 44 49956 -186
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 43 49957 167
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 42 49958 52
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -26
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 38 49962 101
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -26
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 34 49966 -187
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 33 49967 171
Sunhedsområdet 33 49967 118
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -26
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -152
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 26 49974 43
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 26 49974 43
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -152
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 21 49979 125
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 20 49980 69
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -89
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -112
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -68
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -160
National sørge dag d.30 september 2018 14 49986 77
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 12 49988 87
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -144
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 8 49992 91
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 7 49993 178