Borgerforslag - flest stemmer

Vend din telefon, hvis du ikke kan se alle kolonner
Forslag stemmer mangler dage tlb. trend
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -243
Dansk klimalov nu 67987 -17987 56
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 61348 -11348 -264
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -299
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 53254 -3254 -315
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 51404 -1404 -293
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -251
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -156
Bevar FM4 (idag Radio24syv) som den er i dag. 29465 20535 133
MFR- Vaccination skal være lovpligtig for at gå i kommunale institutioner 23287 26713 90
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -203
udbetal feriepenge før ny ferielov 22770 27230 97
Arveafgift 21289 28711 -282
Forslag til kattelov 13735 36265 -211
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -243
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -133
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -295
Afskaffelse af gensidig forsørgelse for alle. 11907 38093 68
Lav molekylær fertilitets test af 5G 11341 38659 83
Legalisering cannabis 11306 38694 -282
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -163
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 10900 39100 -14
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -232
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 10505 39495 -35
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8493 41507 -77
Bevar blasfemiparagraffen 8421 41579 128
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -202
Pasning af barn ved sygdom 7651 42349 -6
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 7324 42676 -320
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -251
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -254
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -282
Fyrværkeri. 6565 43435 47
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -295
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -209
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -273
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -126
Den nye ferielov - vores optjente ferie ‘indefryses’ så vi må betale vores ferie selv 5162 44838 93
Bevar P8 Jazz 5052 44948 8
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -275
Gratis HPV-vaccine til drenge 4637 45363 -55
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -281
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -282
Gratis tandlæge for alle 3819 46181 84
Juridisk abort (mænd) 3433 46567 -112
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -223
Indfør undervisning i privatøkonomi på alle folkeskoler og privatskoler 2991 47009 162
væk med MOS 2739 47261 -224
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -161
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2566 47434 2
Ændring af hundelov 2495 47505 111
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -275
Vild natur, tak! 2402 47598 105
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2331 47669 -77
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2241 47759 -68
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -288
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -183
"Reklamer ja tak"-skilt i fremtiden 2059 47941 62
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -210
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -227
Ophæv ghettoplanen 2018 1991 48009 -312
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1907 48093 -68
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -201
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -292
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -264
Bevar P6 Beat 1790 48210 -49
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -188
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -245
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -190
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -154
Tandlæge skal betales over skatten! 1562 48438 133
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -243
Pasning i offentlig institution kræver at man følger vaccinations programmet 1483 48517 99
Indfør test for kronisk tungmetalforgiftning i det danske sundhedsvæsen. Hvorfor? Fordi tungmetaller gør os syge! 1448 48552 140
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -293
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -285
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -126
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1375 48625 -92
Indfør en dansk tid 1363 48637 -163
Medielicens afskaffes 1344 48656 -275
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 1314 48686 47
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -182
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -232
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -176
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1237 48763 -119
Ret til aktiv dødshjælp 1216 48784 83
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 1160 48840 -97
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -224
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -293
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -201
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -285
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -254
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -288
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -201
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 1046 48954 -77
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -161
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -257
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -187
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -224
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 938 49062 -7
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -217
Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark. 900 49100 84
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -268
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 890 49110 58
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -268
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 866 49134 -307
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -281
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -160
Borgerforslaget DROP 5G 807 49193 133
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -254
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -247
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -175
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -219
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -226
Giv alle flygtninge med opholdstilladelse ret til uddannelse 735 49265 77
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 717 49283 -99
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 714 49286 8
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -286
IVC behandling i Sundhedsvæsenet 691 49309 103
Folkeafstemning om EU medlemsskab 677 49323 119
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -227
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -282
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -147
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -224
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -183
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -224
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 608 49392 -69
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -295
Stop for ublu kviklån - stop for udnyttelse af unge 592 49408 99
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -217
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -227
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -286
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 568 49432 47
Afskaf den nuværende hundelov 554 49446 -5
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -245
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -254
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -288
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -217
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -254
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -293
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -227
Stop Billundbanen 521 49479 -162
IMOD 5G som net i vores samfund 511 49489 126
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 491 49509 -305
Afskaf borgerforslag 486 49514 -268
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -293
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -167
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 459 49541 51
Cykelhjelm påbudt 458 49542 47
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -243
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -227
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 446 49554 -104
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 442 49558 -7
Drop Billundbanen 434 49566 124
Forbyd spillereklamer på TV kanaler 430 49570 126
gratis offentlig transport for alle 430 49570 119
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -293
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -147
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -282
Privat musikundervisning som en del af servicefradraget (BoligJobordningen) 416 49584 121
Stop for opstilling af landbaserede vindmøller 415 49585 77
Digitalt kørekort 415 49585 -196
Gennemsigtighed i varedeklarationen af palmeolie 410 49590 69
Forslag om ændring af fraværsbekendtgørelse for gymnasielle uddannelser 409 49591 77
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -139
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -251
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -219
Karensperiode for ministre 381 49619 -133
Danske statsborgere skal have lov til nemmere familiesammenføring 378 49622 133
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -190
Balance i Den Danske Model 373 49627 -245
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -275
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 360 49640 -22
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -161
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -229
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -272
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -247
Forbyd valgplakater 346 49654 -142
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -187
Sommertid året rundt 344 49656 -217
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -254
Stop Statens tyveri af feriepenge 336 49664 -77
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -217
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 324 49676 51
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 322 49678 -97
Straf for falske anklager i børnesager 312 49688 99
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 306 49694 -69
Forbyd reklamer for spil og lån på TV 303 49697 119
Borgerforslag om folkeafstemninger 294 49706 56
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 290 49710 -319
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -196
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -201
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -126
Kvinder skal have direkte adgang til gynækologiske undersøgelser hos gynækologer 282 49718 97
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -272
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -293
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -121
"Affaldssorteringsmærker" på alle fødevarer. 278 49722 83
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -125
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -133
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -231
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 262 49738 -57
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -201
Lov om deklaration af emballage 259 49741 62
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 257 49743 -43
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 254 49746 -13
Forbud mod fyrværkeri 251 49749 47
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -282
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -230
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 242 49758 47
Støj fra trafik 242 49758 -29
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -282
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -281
Gratis psykologhjælp til alle 234 49766 139
Stop omgåelse af regler ved indsamling af vælgererklæringer 230 49770 163
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 227 49773 -77
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -254
Forbyd partipolitiske valgplakater 222 49778 175
Udredning 5 år 220 49780 -209
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -254
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -163
Ændring af mediaftale for FM4 - et forslag til redning af Radio 24syv. 215 49785 133
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -268
Betalt Tandpleje som del af sundhedspolitikken 211 49789 132
Klima-rationeringssystem 210 49790 -104
Indsamling af plastik 206 49794 -189
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -189
Online valg 201 49799 -285
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -196
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 194 49806 -92
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -295
Alkolåse i alle nye biler 187 49813 -97
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 186 49814 -305
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -183
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -230
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 185 49815 -103
Forbyd valgplakater. 183 49817 174
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -224
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -133
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 181 49819 -70
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -152
ÆNDRING AF BO- OG GAVEAFGIFT: Søskende og nevøer/niecer skal betragtes som ”nærtbeslægtede”. 176 49824 153
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -160
Afskaf medielicensen 175 49825 -211
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 173 49827 -57
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -177
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -147
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -264
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 168 49832 9
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -198
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 163 49837 -93
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -166
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -267
Stands vanvittige direktørlønninger. 159 49841 97
Røgfrit Danmark 159 49841 -13
Grøn omstillingen af registreringsafgiften 157 49843 99
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -264
Førekort til Hunde 152 49848 -211
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -147
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -181
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -227
Åbne skattelister i Danmark 150 49850 -6
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -146
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 149 49851 47
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -285
14 dages betalt barnets sygedag om året. 146 49854 -19
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -272
Vi har snart brug for borgerløn. 142 49858 -19
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 138 49862 8
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -275
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -230
Forbud mod plastikposer 130 49870 -166
Forbyd salg af nye knallerter på fossilt brændstof inden 2023 128 49872 134
Offentligt bestilte konsulentrapporter skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund samt hvem der bestiller og betaler. 128 49872 89
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -160
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -292
Overhaling forbudt for lastbiler 125 49875 145
Afskaf AM bidrag 125 49875 -30
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -133
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -251
Behandling af de syge i det offentlige 123 49877 69
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 118 49882 47
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -154
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 114 49886 47
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -187
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 111 49889 -7
Ændring til ny ferielov 108 49892 96
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -268
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 106 49894 -43
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -190
gør det lovpligtigt med luftrensere i alle børneinstitutioners opholdsrum inkl køkken og personalerum 102 49898 90
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 102 49898 -43
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -254
Stop snyd med partistøttereglerne: Totalforbud mod anonyme bidrag. 101 49899 153
Indfør klimaspor på de mest trafikerede motorveje 93 49907 111
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -177
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af differentieret (lavere) Moms for økologisk mærkede fødevarer. 90 49910 153
Lovpligtig alkolås i alle biler 89 49911 119
Klimaplan 2020-2035 87 49913 138
Lov mod brug af Dannebrog i politiske partiers logo 87 49913 90
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -219
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 85 49915 -51
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 83 49917 -30
Indretningsloft for ministre 82 49918 -2
Valg af Danmarks EU Kommissær. 81 49919 128
Maks grænse 30 % i Årlig Omkostning i Procent (ÅOP) på alle låneformer i Danmark 80 49920 162
Det skal være lægerne, der fastsætter det timeantal pr. uge, handikappede borgere i eget hjem får bevilget af hjælp. 80 49920 62
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -288
Stem til fx folketingsvalg digitalt med Nem-ID. 79 49921 170
Nedslidning 79 49921 65
Industriernes skader og miljøbelastning skal balanceres med afgifter. Skadevolderne skal gøres fuldt ansvarlige og betale for genopretning! 78 49922 135
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 77 49923 -306
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -257
Send pandaerne tilbage til Kina 75 49925 142
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -211
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -282
EAfskaf hundeloven - indfør hundekørekort 72 49928 120
Bedre omsorg for vores demensramte medborgere 72 49928 72
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -154
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -285
Tidligpension 69 49931 69
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -227
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -264
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -295
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -268
Skolestart - Folkeskolelovens §34 63 49937 -77
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -156
Forbud mod valgplakater 59 49941 176
Fjern forældelsesfristen for vold, i stedet for at straffe voldsofferet 59 49941 82
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 59 49941 -320
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 58 49942 -29
Håndhævelse af bødestraf for affaldshenkastning 57 49943 159
at smide affald straffes 57 49943 156
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 57 49943 -19
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 57 49943 -84
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 56 49944 -19
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 54 49946 -104
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 52 49948 -307
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -174
Trosfrihedslov 51 49949 173
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -196
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 50 49950 -68
Sunhedsområdet 46 49954 -2
Forbud mod valgplakater og valgbander i offentlige rum 42 49958 176
Lovliggør at køre med blinkende bremselys på offentlige veje 42 49958 162
Gør som Sverige: Giv tilskud fra staten til nedbringelse af radon i boliger 42 49958 111
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -146
stop social dumping 37 49963 119
Bliv frataget spiritusbevillingen ved diskrimination i nattelivet...... 36 49964 98
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -146
Forslag til ensretning af plast emballage. 34 49966 175
valgplakater 33 49967 174
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -146
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 32 49968 -77
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 30 49970 58
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 30 49970 5
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -272
Mere bæredygtig valgkamp 29 49971 176
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 29 49971 -77
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -272
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 22 49978 -51
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 20 49980 -33
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -209
National sørge dag d.30 september 2018 19 49981 -43
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -232
tvunget medlemsskab af grundejerforening såfremt ejendommen forefindes i område med private veje. 17 49983 120
Læreruddannelsen 17 49983 119
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -188
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -280
Reel Åbenhed om Privat Partistøtte 14 49986 174
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 12 49988 -29
Navneændring: fra Knipsereje til PLASMAREJE 11 49989 153
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -264
FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK. Det 21. århundredes bud på en ny dansk andelsbevægelse. 7 49993 153
Fradragsberrittiget diæter under arbejde. 6 49994 111