Borgerforslag - flest stemmer

Vend din telefon, hvis du ikke kan se alle kolonner
Forslag stemmer mangler dage tlb. trend
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -306
Dansk klimalov nu 68189 -18189 -7
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 61348 -11348 -327
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 55915 -5915 -378
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -362
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 51472 -1472 -356
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -314
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -219
Bevar FM4 (idag Radio24syv) som den er i dag. 30287 19713 70
udbetal feriepenge før ny ferielov 26029 23971 34
MFR- Vaccination skal være lovpligtig for at gå i kommunale institutioner 23624 26376 27
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -266
Arveafgift 21289 28711 -345
Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer 20852 29148 139
Forslag til kattelov 13735 36265 -274
Afskaffelse af gensidig forsørgelse for alle. 13253 36747 5
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -306
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -196
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -358
Lav molekylær fertilitets test af 5G 11627 38373 20
Legalisering cannabis 11306 38694 -345
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -226
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 10900 39100 -77
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -295
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 10505 39495 -98
Bevar blasfemiparagraffen 8682 41318 65
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8493 41507 -140
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -265
Pasning af barn ved sygdom 7651 42349 -69
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 7330 42670 -383
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -314
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -317
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -345
Fyrværkeri. 6619 43381 -16
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -358
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -272
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -336
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -189
Den nye ferielov - vores optjente ferie ‘indefryses’ så vi må betale vores ferie selv 5249 44751 30
Bevar P8 Jazz 5112 44888 -55
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -338
Gratis HPV-vaccine til drenge 4637 45363 -118
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -344
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -345
Gratis tandlæge for alle 4040 45960 21
Forslag imod forhånelse af religion og trossamfund 3613 46387 118
Indfør undervisning i privatøkonomi på alle folkeskoler og privatskoler 3481 46519 99
Juridisk abort (mænd) 3433 46567 -175
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -286
væk med MOS 2739 47261 -287
Ændring af hundelov 2720 47280 48
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -224
Vild natur, tak! 2690 47310 42
Forslag om tilbageførsel af midler til uddannelse 2671 47329 118
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2570 47430 -61
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -338
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2331 47669 -140
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2241 47759 -131
Ophæv ghettoplanen 2018 2204 47796 -375
"Reklamer ja tak"-skilt i fremtiden 2145 47855 -1
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -351
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -246
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -273
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -290
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1907 48093 -131
Tandlæge skal betales over skatten! 1877 48123 70
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -264
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -355
Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark. 1799 48201 21
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -327
Bevar P6 Beat 1790 48210 -112
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -251
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -308
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -253
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -217
Indfør test for kronisk tungmetalforgiftning i det danske sundhedsvæsen. Hvorfor? Fordi tungmetaller gør os syge! 1540 48460 77
Pasning i offentlig institution kræver at man følger vaccinations programmet 1527 48473 36
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -306
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -356
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -348
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -189
IMOD 5G som net i vores samfund 1422 48578 63
Ret til aktiv dødshjælp 1380 48620 20
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1375 48625 -155
Indfør en dansk tid 1363 48637 -226
Medielicens afskaffes 1344 48656 -338
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 1338 48662 -16
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -245
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -295
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -239
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1237 48763 -182
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 1160 48840 -160
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -287
Vi foreslår, at cannabis legaliseres til hjemmedyrk, som landbrugsafgrøde, som erhverv og til medicinsk brug i DK. 1117 48883 132
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -356
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -264
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -348
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -317
Giv alle flygtninge med opholdstilladelse ret til uddannelse 1078 48922 14
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -351
Giv kolonihave-pensionistejere ret til helårsbeboelse 1061 48939 159
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -264
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 1046 48954 -140
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -224
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -320
Borgerforslaget DROP 5G 965 49035 70
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -250
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -287
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 938 49062 -70
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -280
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 906 49094 -5
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -331
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -331
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 877 49123 -370
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -344
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -223
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -317
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -310
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -238
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -282
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -289
IVC behandling i Sundhedsvæsenet 750 49250 40
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 717 49283 -162
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 716 49284 -55
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -349
Folkeafstemning om EU medlemsskab 694 49306 56
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -290
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -345
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -210
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -287
Stop for ublu kviklån - stop for udnyttelse af unge 622 49378 36
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -246
gratis offentlig transport for alle 613 49387 56
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -287
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 608 49392 -132
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -358
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 585 49415 -16
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -280
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -290
Reel Åbenhed om Privat Partistøtte 573 49427 111
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -349
Forbyd partipolitiske valgplakater 560 49440 112
Afskaf den nuværende hundelov 554 49446 -68
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -308
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -317
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -351
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -280
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -317
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -356
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -290
Stop Billundbanen 521 49479 -225
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 497 49503 -368
Afskaf borgerforslag 486 49514 -331
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -356
Forbyd spillereklamer på TV kanaler 482 49518 63
RETSKRAV PÅ SAGSBEHANDLING INDEN FOR 5 ÅR 474 49526 134
Cykelhjelm påbudt 474 49526 -16
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -230
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 463 49537 -12
Privat musikundervisning som en del af servicefradraget (BoligJobordningen) 460 49540 58
Forbyd valgplakater. 457 49543 111
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -306
Danske statsborgere skal have lov til nemmere familiesammenføring 452 49548 70
Drop Billundbanen 451 49549 61
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -290
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 446 49554 -167
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 442 49558 -70
Gennemsigtighed i varedeklarationen af palmeolie 432 49568 6
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -356
Stop for opstilling af landbaserede vindmøller 422 49578 14
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -210
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -345
Stem til fx folketingsvalg digitalt med Nem-ID. 419 49581 107
Forslag om ændring af fraværsbekendtgørelse for gymnasielle uddannelser 415 49585 14
Digitalt kørekort 415 49585 -259
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -202
Retssikkerhed til udsatte familier og børn med handicaps 404 49596 159
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -314
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -282
Karensperiode for ministre 381 49619 -196
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -253
Balance i Den Danske Model 373 49627 -308
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -338
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 360 49640 -85
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -224
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -292
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -335
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -310
Forbyd valgplakater 346 49654 -205
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -250
Sommertid året rundt 344 49656 -280
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -317
Forbyd reklamer for spil og lån på TV 338 49662 56
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 337 49663 -12
Stop Statens tyveri af feriepenge 336 49664 -140
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -280
Straf for falske anklager i børnesager 322 49678 36
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 322 49678 -160
Gratis psykologhjælp til alle 316 49684 76
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 306 49694 -132
Borgerforslag om folkeafstemninger 297 49703 -7
Kvinder skal have direkte adgang til gynækologiske undersøgelser hos gynækologer 296 49704 34
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 293 49707 -382
"Affaldssorteringsmærker" på alle fødevarer. 292 49708 20
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -259
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -264
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -189
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -335
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -356
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -184
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -188
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -196
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -294
Stop omgåelse af regler ved indsamling af vælgererklæringer 266 49734 100
Lov om deklaration af emballage 264 49736 -1
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 262 49738 -120
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -264
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 257 49743 -106
Forbud mod fyrværkeri 255 49745 -16
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 254 49746 -76
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -345
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 243 49757 -16
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -293
Støj fra trafik 242 49758 -92
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -345
Betalt Tandpleje som del af sundhedspolitikken 240 49760 69
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -344
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 227 49773 -140
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -317
Afskaf fattigdomsreformerne - herunder Ghettoplanen, intgegrationsydelsen, Kontanthjælploftet, 225 timers reglen, Gensidig forsørgerpligt. 224 49776 149
Ændring af mediaftale for FM4 - et forslag til redning af Radio 24syv. 221 49779 70
ÆNDRING AF BO- OG GAVEAFGIFT: Søskende og nevøer/niecer skal betragtes som ”nærtbeslægtede”. 220 49780 90
Udredning 5 år 220 49780 -272
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -317
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -226
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -331
Klima-rationeringssystem 210 49790 -167
Indsamling af plastik 206 49794 -252
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -252
Online valg 201 49799 -348
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -259
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 194 49806 -155
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -358
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 187 49813 -368
Alkolåse i alle nye biler 187 49813 -160
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -246
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -293
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 185 49815 -166
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -287
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -196
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 181 49819 -133
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -215
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -223
Afskaf medielicensen 175 49825 -274
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 173 49827 -120
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -240
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -210
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -327
Trosfrihedslov 168 49832 110
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 168 49832 -54
Afskaf offentligt finansieret partistøtte. (spar over 100 mio. skattekroner om året) 167 49833 141
Stands vanvittige direktørlønninger. 167 49833 34
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -261
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 163 49837 -156
Grøn omstillingen af registreringsafgiften 162 49838 36
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -229
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -330
Røgfrit Danmark 159 49841 -76
Forbud mod valgplakater 156 49844 113
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 155 49845 -16
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -327
Forbyd salg af nye knallerter på fossilt brændstof inden 2023 152 49848 71
Førekort til Hunde 152 49848 -274
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -210
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -244
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -290
Åbne skattelister i Danmark 150 49850 -69
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -209
Overhaling forbudt for lastbiler 149 49851 82
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -348
14 dages betalt barnets sygedag om året. 146 49854 -82
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -335
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af differentieret (lavere) Moms for økologisk mærkede fødevarer. 144 49856 90
Vi har snart brug for borgerløn. 142 49858 -82
Bevar drikkevandet 140 49860 124
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 139 49861 -55
Stop snyd med partistøttereglerne: Totalforbud mod anonyme bidrag. 138 49862 90
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -338
Forbud mod Valgplakater i det offentlige rum 135 49865 124
Offentligt bestilte konsulentrapporter skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund samt hvem der bestiller og betaler. 134 49866 26
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -293
Behandling af de syge i det offentlige 133 49867 6
udfase plastik bæreposer, plastbakker og plast dunke til rengøring hen mod 2022-2023 132 49868 131
Miljøstationer i alle byer 131 49869 145
Forbud mod plastikposer 130 49870 -229
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -223
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -355
Maks grænse 30 % i Årlig Omkostning i Procent (ÅOP) på alle låneformer i Danmark 127 49873 99
Afskaf AM bidrag 125 49875 -93
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -196
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -314
Partistøtte kan kun udbetales til valgte partier over spærregrænsen. 120 49880 141
Forbud mod valgplakater og valgbander i offentlige rum 120 49880 113
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 120 49880 -16
Industriernes skader og miljøbelastning skal balanceres med afgifter. Skadevolderne skal gøres fuldt ansvarlige og betale for genopretning! 119 49881 72
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -217
Ændring til ny ferielov 114 49886 33
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 114 49886 -16
Øjeblikkeligt ophør med salg af plastposer og andre plast indpakning af varer i danske butikker supermarkeder. 113 49887 155
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -250
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 111 49889 -70
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -331
Klimaplan 2020-2035 106 49894 75
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 106 49894 -106
gør det lovpligtigt med luftrensere i alle børneinstitutioners opholdsrum inkl køkken og personalerum 105 49895 27
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -253
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 102 49898 -106
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -317
Forslag til ensretning af plast emballage. 96 49904 112
Indfør klimaspor på de mest trafikerede motorveje 96 49904 48
Lovpligtig alkolås i alle biler 95 49905 56
Lov mod brug af Dannebrog i politiske partiers logo 94 49906 27
Håndhævelse af bødestraf for affaldshenkastning 92 49908 96
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -240
Send pandaerne tilbage til Kina 90 49910 79
Valgmateriale bør IKKE være undtaget fra "reklamer nej tak" 87 49913 125
at smide affald straffes 86 49914 93
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -282
Valg af Danmarks EU Kommissær. 85 49915 65
Det skal være lægerne, der fastsætter det timeantal pr. uge, handikappede borgere i eget hjem får bevilget af hjælp. 85 49915 -1
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 85 49915 -114
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 83 49917 -93
EAfskaf hundeloven - indfør hundekørekort 82 49918 57
Indretningsloft for ministre 82 49918 -65
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -351
Nedslidning 79 49921 2
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 78 49922 -369
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -320
Forslag til lov om digitale valgkampagner 74 49926 155
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -274
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -345
Bedre omsorg for vores demensramte medborgere 72 49928 9
Tidligpension 72 49928 6
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -217
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -348
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -290
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -327
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -358
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -331
Rygning forbudt sammen med ikkerygere/andre mennesker 64 49936 132
Skolestart - Folkeskolelovens §34 63 49937 -140
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -219
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 61 49939 -383
Fjern forældelsesfristen for vold, i stedet for at straffe voldsofferet 60 49940 19
Mere bæredygtig valgkamp 58 49942 113
stop social dumping 58 49942 56
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 58 49942 -92
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 57 49943 -82
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 57 49943 -147
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 56 49944 -82
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 54 49946 -167
Valgplakater i trafikken 53 49947 118
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 53 49947 -370
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -237
VALGKORT skal DIGITALISERES 51 49949 155
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -259
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 50 49950 -131
Organdoner fra fødslen 49 49951 149
Større hensyn fra landbruget mht sprøjtning 48 49952 163
Lovliggør at køre med blinkende bremselys på offentlige veje 48 49952 99
Mulighed for Permanent fleksjob til personer under 40år! 47 49953 155
Ingen partistøtte fra staten til partier der ikke er repræsenteret i folketinget 47 49953 152
Sunhedsområdet 46 49954 -65
Gør som Sverige: Giv tilskud fra staten til nedbringelse af radon i boliger 45 49955 48
valgplakater 43 49957 111
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -209
Familiejurafradrag - skattefradrag for juridiske ydelser indenfor familie- og arveret 38 49962 125
Uddannelses opholdstilladelse til udlændinge under uddannelse 38 49962 120
Bliv frataget spiritusbevillingen ved diskrimination i nattelivet...... 38 49962 35
Eneforsørgertillæg bør ikke bortfalde ved ægteskab med udlænding uden indkomst 36 49964 118
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -209
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -209
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 32 49968 -140
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 31 49969 -5
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 31 49969 -58
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -335
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 29 49971 -140
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -335
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 22 49978 -114
moderniser stemmeafgivelsen i Grønland 20 49980 142
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 20 49980 -96
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -272
føre lille motorcykel på bilkørekort 19 49981 169
tvunget medlemsskab af grundejerforening såfremt ejendommen forefindes i område med private veje. 19 49981 57
National sørge dag d.30 september 2018 19 49981 -106
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -295
Læreruddannelsen 18 49982 56
Tobakslovgivning 17 49983 155
Navneændring: fra Knipsereje til PLASMAREJE 17 49983 90
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -251
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -343
Den nationale trivselsundersøgelse af landets skolebørn 16 49984 163
Forslag om ændret spærregrænse og regler for partistøtte. 16 49984 160
Folkekirken er en valgmulighed for voksne 13 49987 159
FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK. Det 21. århundredes bud på en ny dansk andelsbevægelse. 12 49988 90
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 12 49988 -92
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -327
Til Lejeloven §98 tilføjes at lejer ikke kan pålægges at fraflytte lejemålet før kl. 12 på opsigelsesdatoen. 9 49991 167
Udviet håndværker fradrag. 9 49991 124
Ændring af Straffeloven om seksuel lavalder. 6 49994 163
Fradragsberrittiget diæter under arbejde. 6 49994 48