POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER.

Beskrivelse

Lovforslaget går i sin enkelhed ud på, at sikre anbrinelsesstedet part i børne sagen når det anbragtebarn har været anbragt i familien i 2 år. Og påtænkes det, at man vil flytte et anbragtbarn skal der udfærdiges en tilknytnings undersøgelse af uddannet psykolog. Samt høring af anbrinelses stedet samt af det anbragtebarn skal finde sted ved påtænket ændring af anbringelsessted, sker det ikke skal kommunerne straffes med bøder og erstatning til anbringelsesstedet.

Startdato 2018-01-30 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-07-29 Når målet Nej
Udløb om -358 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0