Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst

Beskrivelse

Forslaget er at man automatisk giver førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst, hvis de selv ønsker at få førtidspension. Førtidspensionen skal tilbydes så snart der er faldet dom til fordel for forudrettede i sagen og inden en eventuel erstatning udbetales.

Startdato 2018-01-30 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-07-29 Når målet Nej
Udløb om -358 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0