AM-bidraget skal afskaffes

Beskrivelse

Det foreslås, at AM-bidraget (også kaldet bruttoskatten) på 8% gradvis afskaffes over de kommende 16 år, idet det sænkes med 0,5%-point om året, således at AM-bidraget i 2019 bliver 7,5%, i 2020 7%, i 2021 6,5% og så fremdeles.

Startdato 2018-02-19 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-08-18 Når målet Nej
Udløb om -338 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0