Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse

Beskrivelse

Folketinget pålægger regeringen at genindføre en paragraf i indfødsretsloven, der giver unge mennesker uden dansk statsborgerskab, som er født og opvokset i Danmark, og som opfylder en række betingelser, mulighed for at opnå dansk statsborgerskab ved afgivelse af en erklæring overfor en myndighed, f.eks. statsforvaltningen.

Startdato 2018-01-30 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-07-29 Når målet Nej
Udløb om -358 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +3 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0