Fredning af dyr skal standse slagteri-industri

Beskrivelse

Formålet med fredningen er at standse opdrætning af slagtedyr og forsyning af levende dyr til slagteri-industri som bliver slået ihjel med henblik på kødproduktion. Dyreværnslovens paragraffer forbyder reelt kødproduktion men paradoksalt eksistere bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr. Dette resultere i at der opstår et logisk og etisk dilemma, fordi, hvorledes kan en dyreværnslov håndhæves, når en kontradiktorisk lov tillader dyr at dræbes såfremt det sker på et slagteri? Dette er ulogisk og uetisk. Det bør være forbudt at dræbe dyr med henblik på profit hvor end det finder sted, og samtidig bør det ikke være tilladt, eftersom dette resultere i et etisk og logisk dilemma. Her er et eksempel de to første paragraffer fra bekendtgørelsen af dyreværnsloven og bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr. Bekendtgørelse af dyreværnsloven § 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr. § 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på slagtning og aflivning af dyr, der avles eller holdes med henblik på fremstilling af fødevarer, uld, skind, pelsværk og andre produkter. Disse to paragraffer kan logisk set og etisk set, ikke eksistere samtidig som lovgivning. Dyr er ifølge dyreværnsloven § 1 ikke fødevare, men "..levende væsner.." og således er der intet fundament for en lov der sanktionere industri bestående af drab og slagtning af dyr. Krænkelse af dyrs eksistens bør medføre straf som også er beskrevet i dyreværnsloven, derfor bør alt lovgivning som tillader opdrætning af slagtekvæg, drab og slagtning af dyr, omgående afskæres fra Dansk lov. Fredning af dyr og kriminalisering af opdræt af slagtekvæg og slagtedyr generelt, er nødvendig for at etablere en komplet etisk lov og situation. Slagteri-industri er etisk uforsvarlig og er en ondskab som etiske mennesker og etisk lov ikke kan tolerere.

Startdato 2018-02-19 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-08-18 Når målet Nej
Udløb om -338 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0