Elefantræs på motorvejen

Beskrivelse

Jeg foreslår, at det forbydes lastbiler, busser mv. at overhale på motorvejen. Der skal ikke kun på udvalgte strækninger i et vist tidsrum være et forbud for lastbiler at overhale. På strækninger med 3 kørebaner kunne der gælde overhalingsforbud i myldretiden. På strækninger med kun 2 kørebaner bør der være totalt overhalingsforbud for kørtøjer.

Startdato 2018-02-12 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-08-11 Når målet Nej
Udløb om -345 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0