Nej til syge borgere på kontanthjælp

Beskrivelse

Kommunerne sagsbehandling af syge borgere er i dag mangelfuld i forhold til sygdomsforløbet, langtrækkende og fastholder syge borgere i deres sygdom. Dette er dårligt for borgeren og bekosteligt for samfundet. Dette forslag har til formål at mindske kommunernes sagsbehandling og give syge borgere tid til at komme sig over deres sygdom, fremfor at tvinge borgerne igennem dyre tilbud for at undgå at borgerne før en førtidspension. • Borgere med erklæring fra egen læge eller faglige specialister som tilkendegiver stærkt nedsat erhvervsevne (60% eller mere) skal som udgangspunkt have førtidspensionslignende forhold. • Borgeren skal have tilbud om helbredsmæssig forbedrende behandling, såfremt en sådan er mulig, og ved endt behandling skal arbejdsevne igen vurderes af specialister på området. • Borgerens uarbejdsdygtighed må på intet tidspunkt vurderes ud fra andet end en lægefaglig vurdering og skal altid laves af den behandlende læge. • Er der tvivl om den lægelige vurdering kan den lægelige vurdering kræves vurderet af en lægefaglig person med ekspertviden indenfor det område sygdommen omhandler. Denne person skal være ansat ved regionen og udpeges af regionen.

Startdato 2018-02-12 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-08-11 Når målet Nej
Udløb om -345 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0