Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn

Beskrivelse

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.

Startdato 2018-02-01 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-07-31 Når målet Nej
Udløb om -356 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +1 Gns. dagl. tilvækst +40 stm.
Stemmer - uge +8
Stemmer - måned +30