Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed!

Beskrivelse

Baggrund: Når en kommune udarbejder et nyt forslag til Kommuneplan koordineres det undervejs med forskellige offentlige instanser , bl.a. Erhvervsstyrelsen og med forskellige interesseorganisationer, bl.a. Stifter. Når forslaget er endelig udarbejdet sendes det i "offentlig høring" og i den forbindelse direkte til bl.a. Erhvervsstyrelsen og Stiftet, til kommentering. Forslaget offentliggøres tillige forskellige steder - aviser og hjemmesider, så borgerne kan fremkomme med kommentarer. Kommer der ingen bemærkninger vedtages Kommuneplanen og er dermed gældende. Herefter kan ejere af jord og ejendom, kommuner m.v. så udarbejde lokalplaner i h.h.t. rammerne og indholdet i Kommuneplanen. Og nu kan problemet så opstå - hvilket det gjorde i mit tilfælde! Selvom den lokalplan vi (forslagsstiller m.fl. og kommune) udarbejdede holdt sig mere end rigeligt indenfor rammerne af Kommuneplanen, så kan offentlige instanser bl.a. Erhvervsstyrelsen og andre interesseorganisationer som f.eks. Stiftet, gøre indsigelse mod f.eks. en bebyggelse i lokalplanen - selvom både Erhvervst. og Stiftet 1½ år tidligere godkendte selv samme bebyggelse!!!! Det er jo fuldstændig absurd og er at gøre grin med skatteborgernes penge, da det koster dyrt for en kommune, at udarbejde en lokalplan. Mit helt konkrete forslag: "Når en ny Lokalplan er udarbejdet og sendes i "offentlig høring" og den holder sig indenfor rammerne af den gældende Kommuneplan, kan der ikke gøres indsigelse mod Lokalplanen f.s.v. angår disse forhold. Indsigelse kan alene foretages mod det indhold i Lokalplanen som ikke er i overensstemmelse med rammerne/bestemmelserne i Kommuneplanen. (Alle off. instanser og diverse interesseorganisationer, borgere m.v. skulle jo have fremkommet med deres evt. indsigelser i forbindelse med offentliggørelsen af Kommuneplanen). Først siger de ja og når en masse arbejde er udført, så sige de nej! (hvad foregår der lige...)

Startdato 2018-02-14 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-08-13 Når målet Nej
Udløb om -343 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0