Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual!

Beskrivelse

Folketinget pålægger Miljø- og Fødevareministeriet - i BEK nr 1355 af 27/11/2015 og andre relevante sammenhænge - at udbygge mærkningspligten for kødvarer markedsført i Danmark med separat mærkning såfremt de pågældende kødvarer er slagtet i henhold til et religiøst ritual.

Startdato 2018-02-02 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-08-01 Når målet Nej
Udløb om -355 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0