Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle.

Beskrivelse

Forslag til indhold af en lov om pilotprojekt om basisindkomst: Pilotprojektet bør omfatte en repræsentativ del af befolkningen eks. en provinsby, et større ø-samfund, eller lignende. Pilotprojektet bør indeholde en to-delt basisindkomst. Den ene del, basisdelen, udbetales til alle danske statsborgere. Den anden del, som lægges til basisdelen, udbetales til mennesker med handicaps af forskellig slags, som gør, at de ikke er i stand til at have et arbejde med lønindkomst. Basisindkomst skal ikke beskattes. Pilotprojektet skal blandt andet afdække finansieringsmodeller. Der er et lignende pilotprojekt i gang i øjebikket i Finland. Der kan med fordel undersøges, hvordan dette forløber og eventuelt bruge erfaringer herfra til udformning af det danske pilotprojekt. Det er et andet nordisk land og derfor ikke så langt fra Danmark værdipolitisk og på andre måder.

Startdato 2018-02-06 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-08-05 Når målet Nej
Udløb om -351 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0