Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves

Beskrivelse

Vandtrykket i København skal sættes op. Foruden at være et dagligt irritationsmoment for borgerne i hovedstaden udgør det alt for lave tryk en anseelig sundhedsrisiko, da fremkomsten af legionellabakterier er ekstraordinært stor i vand med så langsom fremdrift som det københavnske. Problemet med det urimeligt lave vandtryk er konstateret i hele hovedstadsområdet, og de mange utilfredse beretninger, der er at læse på Facebook-gruppen ”Sæt vandtrykket op, der er ikke vandmangel i Danmark”, vidner om, at problemet er omsiggribende. Både københavnernes velbefindende og helbred fortjener et rimeligt tryk i hanerne.

Startdato 2018-04-08 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-10-05 Når målet Nej
Udløb om -290 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +1 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0