Tilskudsregulering til adoption

Beskrivelse

Der stilles hermed forslag om, at international adoption økonomisk sidestilles med national adoption således, at udgifterne til international adoption afholdes af staten. Alternativt forslag hvis ovenstående forslag ikke vedtages. Udgiften til international adoption og engangstilskuddet fra staten omfordeles, således, at adoptanter som ønsker international adoption maksimalt kan pålægges en egenbetaling på kr. 50.000,- den resterende udgift afholdes af staten.

Startdato 2018-05-04 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-10-31 Når målet Nej
Udløb om -264 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +0 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0