Højspændingskabler i jorden

Beskrivelse

D. 17. nov. 2016 blev det vedtaget i folketinget, at der skal opføres et 400kV luftbåren højspændingsnet fra Idomlund ved Holstebro til den dansk/tyske grænse. På trods af at Folketinget i 2008 besluttede at alt højspænding fremover skal i jorden. Vi tror desværre at I i Folketinget er blevet fejlinformeret af Energinet.dk. De har ikke meldt klart ud omkring økonomien i projektet. Hvis man går ind og kigger på deres egne beregninger i "Business Case for Vestkystforbindelsen og Viking Link", vil man se at nedgravning af kabler giver en øget omkostning på ca. 2,5 mia. Der er slet ikke taget hensyn til de store gener et højspændingsnet vil påføre naturen og de mennesker der bor i området. De store værdier der er ved at bo på landet vil blive ødelagt. Projektet harmonerer ikke med den nye landsbyplan. Formålet med den er at styrke de små landsbyer og gøre det mere attraktivt at bo på landet. Hvem vil flytte på landet og bo tæt på disse ledninger? Vi har en fantastisk natur i Vestjylland, bl.a. Nationalpark Vadehavet, natur 2000 områder, som det er vigtigt at vi bevarer. Hvert år er der 12 til 15 mill. fugle der trækker til hele Vadehavet. Højspændingsnettet giver en stor risiko for fugledød. Opsætningen af højspændingsnettet vil også berøre mange boligejere. De vil ikke kunne sælge deres boliger, da det bl.a. bliver sværere at få realkreditfinansiering i de berørte områder. Folk bliver stavnsbundet til deres ejendomme og deres opsparing forsvinder. Kan man være dette bekendt? Underjordiske kabler er mere sikre end luftledninger. Ingen elektriske felter udsendes fra jordkabler, og vigtigst af alt er at magnetfelter er kraftig reduceret både i intensitet lige over linjen og virkningen på afstand. Dette reducerer signifikant de negative helbredseffekter. Borgerforslaget består hermed i, at få lagt 400kV's kablerne i jorden på hele strækningen, så vi ikke ødelægger den smukke natur, det rige dyreliv og situationen for de pressede boligejere.

Startdato 2018-04-26 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-10-23 Når målet Nej
Udløb om -272 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +12 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0