Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug.

Beskrivelse

Anvendelsen af plastikposer i detailhandlen skal forbydes og udfases indenfor et år. Et forbud vil accelerere indfasning af andre biologisk nedbrydelige og miljøvenlige alternativer. Et forbud mod plastikposer, som trin 1, skal følges op af trin 2, som er et generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug.

Startdato 2018-06-13 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2018-12-10 Når målet Nej
Udløb om -224 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +2 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0