Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding.

Beskrivelse

EU’s direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, (2004/38/EF) skal også være gældende for danske statsborgere i Danmark.

Startdato 2018-10-17 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2019-04-15 Når målet Nej
Udløb om -98 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +37 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0