Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser.

Beskrivelse

Regeringen pålægges at afskaffe ”Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet” (MEP), og samtidig give de folkevalgte i kommunerne langt bedre mulighed for at øge skatterne, uden økonomiske sanktioner af nogen art. Den reducerede besparelse fra MEP og de øgede skatter skal i kommunerne anvendes til at sikre børnene får en god start på livet, og at unge kommer godt i gang med uddannelse og arbejde. Kommunernes borgere skal have en værdig alderdom, og borgere der har behov for støtte hjælpes videre på rette vej. Dette skal sikres gennem en stærk decentral offentlig sektor, som har nødvendige midler til rådighed.

Startdato 2019-01-07 Est. slutdato 2019-07-07
Slutdato 2019-07-06 Når målet Nej
Udløb om 101 dage Est. dage tilbage 102 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +1 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +9