Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling.

Beskrivelse

I Danmark er der de seneste mange år blevet snakket utroligt meget om at vi får for få børn. Derfor skal vi have flere børn, bliver der sagt. Der er sågar lavet et TV Program der hedder Knald for Danmark. Det er dog ikke alle der bare kan få børn på naturlig vis. Nogle har brug for hjælp fra videnskaben, men der er en fastsat grænse i Danmark, der hedder max 3. forsøg i det offentlige og så er det slut, med mindre man er relativt velhavende eller ønsker at gældsætte sig voldsomt, så kan man nemlig gå på privatklinikker hvor behandlinger sagtens kan komme op på 50.000 kr, vel at mærke uden at der er garanteret noget som helst (af naturlige årsager). Det bør være op til lægerne at vurdere om man fortsat skal have hjælp, eller ej, ikke et fastsat tal, som på ingen måde tager hensyn til hvordan et fertelitetsforløb arter sig. Helt normale familier skal ikke gældsætte sig for at modtage fertelitetsbehandling i Danmark så længe, lægerne vurderer at det er muligt at opnå graviditet for et par i behandling, og da slet ikke når hele samfundet råber på at vi får flere børn! Så altså helt konkret: Fjern max 3 forsøgs reglen fra fertelitetsbehanlingen i Danmark, og lad det udelukkende være op til lægerne på de offentlige fertilitetsklinikker at vurdere om en behandling skal fortsættes eller ej.

Startdato 2019-01-07 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2019-07-06 Når målet Nej
Udløb om -16 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +5 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +6