Fyrværkeri.

Beskrivelse

Forbud mod privat brug af fyrværkeri I betragtning af, at der hvert år til nytår forekommer alvorlige fyrværkeriulykker, især ulykker hvor børn kommer til skade, at der er risiko for at antænde en brand, at afskydning af fyrværkeri medfører betragtelig luftforurening at den periode, hvor det er tilladt at affyre fyrværkeri, er relativt lang, og at fyrværkeriloven ikke begrænser anvendelse af fyrværkeri i alkoholpåvirket tilstand, indstiller vi hermed til en ændring af fyrværkeriloven, således at det ikke er tilladt for private forbrugere at anvende fyrværkeri pga. af de gener og risici dette medfører.

Startdato 2019-01-07 Est. slutdato Udløbet
Slutdato 2019-07-06 Når målet Nej
Udløb om -16 dage Est. dage tilbage 0 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +32 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +10