Stop for opstilling af landbaserede vindmøller

Beskrivelse

Der foreslås et stop for opstilling af landbaserede vindmøller. Ligeledes foreslås en erstatningsordning for eksisterende vindmøller, således at gamle møller kan indgå som erstatningseffekt i offshore baserede vindmølleparker ved nedtagning. Baggrunden er den udvikling som vindmøllestrøm har gennemgået over de sidste knap 20 år. Møllerne er blevet meget større end forventet og offshore vindmølleparker er blevet til moderne kraftværker som rigeligt leverer den mængde strøm som vi har behov for, både nu og ved planlagte projekter i den nærmeste fremtid. Samtidig er konsekvensen af at være nabo til en landbaseret vindmølle blevet katastrofale. Vindmøllerne er nu over 140m høje og værditab samt afledte konsekvenser som støj, vibrationer, lysglimt og vagabonderende jordstrømme fra møllen gør ophold i eget hjem for naboer ganske urimelige. Da effekten af de få vindmøller hvert projekt omhandler er meget begrænset i forhold til den mængde mennesker det berører - ofte bliver mere end 1000 mennesker ufrivilligt generet af en eller tre fire møller med en effekt på 3 - 12 MW - hvilket ikke står i forhold til omkostningen for den enkelte og samlet. Da vi samtidig installerer 300 - 400 MW ad gngen offshore, i store enheder som er nemmere at styre og regulere i forhold til strømforbrug, giver det ikke mening for andre end projektudvikleren og ejerne af de landbaserede møller at opsætte dem. En offshore vindmøllepark skal i givet fald erstattes af 30 til 40 onshore projekter. Det vil i givet fald berøre 25 - 30.000 mennesker negativt. Det er ikke hensigtsmæssigt. Jeg foreslår derfor et stop for opstilling af landbaserede vindmøller og en ensidig satsning på offshore vind. Det er billigere, mere hensigtsmæssigt og samfundsøkonomisk langt mere forsvarligt.

Startdato 2019-02-06 Est. slutdato 2019-08-06
Slutdato 2019-08-05 Når målet Nej
Udløb om 14 dage Est. dage tilbage 15 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +2 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0