Forslag om ændring af fraværsbekendtgørelse for gymnasielle uddannelser

Beskrivelse

Den 22. oktober 2018 trådte en ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær for de danske gymnasiale uddannelser i kraft. Denne bekendtgørelse definerer, hvordan uddannelsesinstitutioner universelt skal notere fravær for deres elever. Herunder at al notering af fravær skal noteres som “fuldt ud fraværende”, ergo 100% fravær. Derfor forslår vi denne ændring i §4, Stk. 31: “Eleven registreres, efter institutionens retningslinjer for fravær, fraværende fra en lektion og anden undervisning, som er omfattet af stk.2 (...)”

Startdato 2019-02-06 Est. slutdato 2019-08-06
Slutdato 2019-08-05 Når målet Nej
Udløb om 14 dage Est. dage tilbage 15 dage
Stemmer - dag +0 Gns. dagl. tilvækst +2 stm.
Stemmer - uge +0
Stemmer - måned +0