Bevar FM4 (idag Radio24syv) som den er i dag.

Beskrivelse

Folketinget pålægger regeringen at fjerne krav om geografisk placering i gen-udbydningen af tilladelse til public service-radiokanal (FM4), hvor radiokanalen Radio24syv sender fra i dag. Krav om, at hovedsædet skal placeres vest for Storebælt, hvor radiokanalens hovedredaktion og mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København, skal bortfalde fra udbuddet. Radio24syv eller andre skal kunne drive radio videre på nuværende vilkår med hensyn til placering af redaktion og medarbejdere.

Startdato 2019-04-03 Est. slutdato 2019-10-01
Slutdato 2019-09-30 Når målet Nej
Udløb om 70 dage Est. dage tilbage 71 dage
Stemmer - dag +21 Gns. dagl. tilvækst +180 stm.
Stemmer - uge +104
Stemmer - måned +225