Forslag imod forhånelse af religion og trossamfund

Beskrivelse

"Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder"

Startdato 2019-05-21 Est. slutdato 2019-11-18
Slutdato 2019-11-17 Når målet Nej
Udløb om 118 dage Est. dage tilbage 119 dage
Stemmer - dag +3 Gns. dagl. tilvækst +58 stm.
Stemmer - uge +8
Stemmer - måned +54