Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer

Beskrivelse

Vi ønsker et totalt forbud mod ukrudts- og insektmidler samt andre pesticider, der er skadelige eller blot potentielt skadelige for grundvand, biodiversitet og sundhed. Det gælder f.eks. ukrudtsmidler med indhold af glyphosat, mest kendt fra Roundup, og insektgifte med indhold af neonikotinoider. Landbruget bruger langt det meste af al sprøjtegift i Danmark. Det optimale ville være at kræve et forbud mod det hele, men da brug af gift i private haver samt på offentlige arealer må formodes at være nemmere at få vedtaget, koncentrerer borgerforslaget sig i første omgang om dette. Forslaget er derfor rettet mod den private brug af alle pesticider og ikke den erhvervsmæssige brug.

Startdato 2019-06-11 Est. slutdato 2019-09-20
Slutdato 2019-12-08 Når målet Ja
Udløb om 139 dage Est. dage tilbage 60 dage
Stemmer - dag +36 Gns. dagl. tilvækst +451 stm.
Stemmer - uge +279
Stemmer - måned +3211