Igårs vinder

Husk at scrolle eller vende dit device hvis du ikke kan se alle kolonner

Forslag stemmer mangler dage tlb. vækst trend
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 2937 47063 -161 262
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 4240 45760 140 191
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -2 130
Ophæv ghettoplanen 2018 289 49711 -158 115
Bevar P8 Jazz 2605 47395 162 67
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 7181 42819 119 29
Psykiatrien skal på finansloven 4530 45470 28 18
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 1846 48154 -166 16
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 58026 -8026 -110 12
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 243 49757 132 10
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1565 48435 0 9
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 91 49909 -165 8
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1162 48838 35 7
Juridisk abort (mænd) 3090 46910 42 6
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 7697 42303 77 6
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 906 49094 57 5
Bevar P6 Beat 1333 48667 105 5
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 57 49943 163 4
Bedre forhold for slagtegrise 1157 48843 28 3
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1097 48903 62 3
Gratis HPV-vaccine til drenge 4058 45942 99 3
Støj fra trafik 108 49892 125 3
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 236 49764 147 3
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 399 49601 147 3
Afskaf den nuværende hundelov 72 49928 149 3
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12426 37574 21 2
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 262 49738 85 2
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1341 48659 86 2
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2102 47898 86 2
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2215 47785 156 2
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 48 49952 162 2
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 33 49967 -166 2
Skattefradrag for tandlægebesøg 420 49580 7 1
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 267 49733 29 1
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 55 49945 70 1
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2161 47839 77 1
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 72 49928 103 1
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 225 49775 111 1
Røgfrit Danmark 73 49927 141 1
Åbne skattelister i Danmark 73 49927 148 1
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -89 0
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -89 0
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -89 0
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -89 0
Balance i Den Danske Model 373 49627 -91 0
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -91 0
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -91 0
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -93 0
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -93 0
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -97 0
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -97 0
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -97 0
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -97 0
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -100 0
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -100 0
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -100 0
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -100 0
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -100 0
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -100 0
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -100 0
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -100 0
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -100 0
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -103 0
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -103 0
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -110 0
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -110 0
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -110 0
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -110 0
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -110 0
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -113 0
Afskaf borgerforslag 486 49514 -114 0
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -114 0
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -114 0
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -114 0
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -114 0
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -114 0
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -118 0
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -118 0
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -118 0
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -118 0
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -118 0
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -119 0
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -121 0
Medielicens afskaffes 1344 48656 -121 0
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -121 0
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -121 0
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -121 0
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -126 0
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -127 0
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -127 0
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -127 0
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -128 0
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -128 0
Legalisering cannabis 11306 38694 -128 0
Arveafgift 21289 28711 -128 0
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -128 0
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -128 0
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -128 0
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -128 0
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -128 0
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -131 0
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -131 0
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -131 0
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -131 0
Online valg 201 49799 -131 0
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -132 0
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -132 0
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -134 0
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -134 0
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -134 0
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -134 0
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -138 0
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -138 0
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -139 0
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -139 0
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -139 0
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -139 0
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -139 0
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 50922 -922 -139 0
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -139 0
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -141 0
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -141 0
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -141 0
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -141 0
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -141 0
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -145 0
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -78 0
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -78 0
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -78 0
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -77 0
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -76 0
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -76 0
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -76 0
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -75 0
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -73 0
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -73 0
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -73 0
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -73 0
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -73 0
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -73 0
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -73 0
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -72 0
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -70 0
væk med MOS 2739 47261 -70 0
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -70 0
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -70 0
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -70 0
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -70 0
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -69 0
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -65 0
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -65 0
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -65 0
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -63 0
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -63 0
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -63 0
Sommertid året rundt 344 49656 -63 0
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -63 0
Forslag til kattelov 13735 36265 -57 0
Afskaf medielicensen 175 49825 -57 0
Førekort til Hunde 152 49848 -57 0
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -57 0
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -56 0
Udredning 5 år 220 49780 -55 0
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -55 0
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -55 0
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -49 0
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -48 0
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -47 0
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -47 0
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -47 0
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -47 0
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -47 0
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -44 0
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -42 0
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -42 0
Digitalt kørekort 415 49585 -42 0
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -42 0
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -36 0
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -36 0
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -36 0
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -35 0
Indsamling af plastik 206 49794 -35 0
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -34 0
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -34 0
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -33 0
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -33 0
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -33 0
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -29 0
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -29 0
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -29 0
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -28 0
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -27 0
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -23 0
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -23 0
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -22 0
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -21 0
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -20 0
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -13 0
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -12 0
Forbud mod plastikposer 130 49870 -12 0
Indfør en dansk tid 1363 48637 -9 0
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -9 0
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -9 0
Stop Billundbanen 521 49479 -8 0
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -7 0
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -7 0
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -7 0
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -6 0
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -6 0
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -6 0
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -2 0
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 117 49883 0 0
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 0 0
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 2 0
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 7 0
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 636 49364 7 0
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 7 0
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 8 0
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 8 0
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 8 0
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 8 0
Forbyd valgplakater 344 49656 12 0
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 408 49592 15 0
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 272 49728 21 0
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 122 49878 21 0
Karensperiode for ministre 373 49627 21 0
Statsfinansiering af Havdiger 181 49819 21 0
# Udnyt Strafferammerne # 280 49720 28 0
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 275 49725 33 0
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 53 49947 50 0
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 424 49576 50 0
Klima-rationeringssystem 192 49808 50 0
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 173 49827 51 0
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 586 49414 55 0
Alkolåse i alle nye biler 164 49836 57 0
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 278 49722 57 0
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 153 49847 61 0
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 170 49830 62 0
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 214 49786 77 0
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 25 49975 77 0
Skolestart - Folkeskolelovens §34 59 49941 77 0
Stop Statens tyveri af feriepenge 260 49740 77 0
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 26 49974 77 0
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 961 49039 77 0
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 149 49851 84 0
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 521 49479 85 0
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 41 49959 86 0
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 185 49815 97 0
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 145 49855 97 0
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 18 49982 103 0
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 68 49932 111 0
National sørge dag d.30 september 2018 14 49986 111 0
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 79 49921 111 0
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 11 49989 121 0
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 58 49942 124 0
Afskaf AM bidrag 85 49915 124 0
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 7 49993 125 0
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 44 49956 125 0
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 34 49966 135 0
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 37 49963 135 0
14 dages betalt barnets sygedag om året. 118 49882 135 0
Vi har snart brug for borgerløn. 70 49930 135 0
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 199 49801 141 0
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 49 49951 147 0
Pasning af barn ved sygdom 3329 46671 148 0
Sunhedsområdet 28 49972 152 0
Indretningsloft for ministre 35 49965 152 0
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 13 49987 159 0
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 127 49873 162 0