Igårs vinder

Husk at scrolle eller vende dit device hvis du ikke kan se alle kolonner

Forslag stemmer mangler dage tlb. vækst trend
udbetal feriepenge før ny ferielov 26029 23971 34 105
Afskaffelse af gensidig forsørgelse for alle. 13253 36747 5 72
Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer 20852 29148 139 31
Vi foreslår, at cannabis legaliseres til hjemmedyrk, som landbrugsafgrøde, som erhverv og til medicinsk brug i DK. 1117 48883 132 20
Bevar FM4 (idag Radio24syv) som den er i dag. 30287 19713 70 19
Den nye ferielov - vores optjente ferie ‘indefryses’ så vi må betale vores ferie selv 5249 44751 30 9
Retssikkerhed til udsatte familier og børn med handicaps 404 49596 159 5
Tandlæge skal betales over skatten! 1877 48123 70 4
Giv kolonihave-pensionistejere ret til helårsbeboelse 1061 48939 159 3
Større hensyn fra landbruget mht sprøjtning 48 49952 163 3
Lav molekylær fertilitets test af 5G 11627 38373 20 2
Gratis tandlæge for alle 4040 45960 21 2
MFR- Vaccination skal være lovpligtig for at gå i kommunale institutioner 23624 26376 27 2
IMOD 5G som net i vores samfund 1422 48578 63 2
Indfør test for kronisk tungmetalforgiftning i det danske sundhedsvæsen. Hvorfor? Fordi tungmetaller gør os syge! 1540 48460 77 2
Forslag om tilbageførsel af midler til uddannelse 2671 47329 118 2
Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn 51472 -1472 -356 1
Ret til aktiv dødshjælp 1380 48620 20 1
Offentligt bestilte konsulentrapporter skal oplyse pris, forfatter og dennes faglige baggrund samt hvem der bestiller og betaler. 134 49866 26 1
Kvinder skal have direkte adgang til gynækologiske undersøgelser hos gynækologer 296 49704 34 1
Vild natur, tak! 2690 47310 42 1
Ændring af hundelov 2720 47280 48 1
Borgerforslaget DROP 5G 965 49035 70 1
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af differentieret (lavere) Moms for økologisk mærkede fødevarer. 144 49856 90 1
FORENEDE OMSTILLINGSZONER DANMARK. Det 21. århundredes bud på en ny dansk andelsbevægelse. 12 49988 90 1
Reel Åbenhed om Privat Partistøtte 573 49427 111 1
Forslag til ensretning af plast emballage. 96 49904 112 1
Forbud mod Valgplakater i det offentlige rum 135 49865 124 1
Bevar drikkevandet 140 49860 124 1
Valgmateriale bør IKKE være undtaget fra "reklamer nej tak" 87 49913 125 1
udfase plastik bæreposer, plastbakker og plast dunke til rengøring hen mod 2022-2023 132 49868 131 1
Rygning forbudt sammen med ikkerygere/andre mennesker 64 49936 132 1
Afskaf offentligt finansieret partistøtte. (spar over 100 mio. skattekroner om året) 167 49833 141 1
Partistøtte kan kun udbetales til valgte partier over spærregrænsen. 120 49880 141 1
Miljøstationer i alle byer 131 49869 145 1
Afskaf fattigdomsreformerne - herunder Ghettoplanen, intgegrationsydelsen, Kontanthjælploftet, 225 timers reglen, Gensidig forsørgerpligt. 224 49776 149 1
Ingen partistøtte fra staten til partier der ikke er repræsenteret i folketinget 47 49953 152 1
Mulighed for Permanent fleksjob til personer under 40år! 47 49953 155 1
Tobakslovgivning 17 49983 155 1
Øjeblikkeligt ophør med salg af plastposer og andre plast indpakning af varer i danske butikker supermarkeder. 113 49887 155 1
Den nationale trivselsundersøgelse af landets skolebørn 16 49984 163 1
føre lille motorcykel på bilkørekort 19 49981 169 1
Afskaffelse af ministerpension og pension til ministerbørn 68975 -18975 -306 0
Afskaffelse af ministerbiler 453 49547 -306 0
Aflønning af folketingest medlemmer samt regeringens ministre. 1502 48498 -306 0
Minimumsnormeringer i daginstitutioner 12735 37265 -306 0
Balance i Den Danske Model 373 49627 -308 0
Forslag om at hæve reklamationsretten til 4 år 542 49458 -308 0
Borgerforslag - Digital post til begge forældre 1662 48338 -308 0
Afskaf Gensidig forsøgerpligt 778 49222 -310 0
Ekspropriation og erstatning 351 49649 -310 0
Send konfliktpengene tilbage til velfærden 43445 6555 -314 0
Danske statsborgere skal kunne bo i Danmark med deres familie på samme vilkår som EU-borgere. 7278 42722 -314 0
Register over frivilligt blacklistede personer hos kviklånsudbydere. 124 49876 -314 0
Folkepensionisters købekraft skal sikres. 389 49611 -314 0
Førstehjælpskursus mindst hver andet år 102 49898 -317 0
Borgerforslag - fædrebarsel 788 49212 -317 0
Alle pelsfarme skal lukkes i Danmark 1079 48921 -317 0
Forbyde alt salg og import af pels fra dyr 541 49459 -317 0
5 ÅR MERE TIL MARGRETHE VESTAGER 218 49782 -317 0
Højere straffe i bestemte områder - skærpet strafzone for økonomisk kriminalitet 226 49774 -317 0
UDVIDET DÆKNING AF SYGESIKRINGEN. 343 49657 -317 0
Folkepensionisterne svigtes af Folketinget. 7110 42890 -317 0
Forbyd reklamer for spil 533 49467 -317 0
Et statsligt alternativ til de private banker - en Statsbank 989 49011 -320 0
A-kassers ret til at tvangsudmelde medlemmer bør forbydes. 76 49924 -320 0
Automatisk organdonor fra man fylder 18 år 61348 -11348 -327 0
#Stopcleancutstøtplejebørnsret Lovforslag vedr. kommuners brug af ”Clean cut” ved ændring af et barns anbringelsessted. 155 49845 -327 0
Forbyd kritik af folkekirken 10 49990 -327 0
Forbyd at markedsføre noget som "gratis" i politisk sammenhæng 66 49934 -327 0
Reklamer Nej Tak ➝ Reklamer Ja Tak 1792 48208 -327 0
Erklæring om troskab i.f.m. statsborgerskab 169 49831 -327 0
Deltidsinstitutioner i alle kommuner 161 49839 -330 0
Afskaf borgerforslag 486 49514 -331 0
Ændring af Forældreansvarslovens § 3, stk. 1 og § 18. For at give børn bedre muligheder når forældrene skilles. Barnets bedste #fairforalle 215 49785 -331 0
HJERTER DAME vil ændrer loven ved seksuelle overgreb på mindreårige. 65 49935 -331 0
Indfør straffeloven på socialområdet 108 49892 -331 0
Nedsættelse af moms på økologiske frugt og grøntsager. 893 49107 -331 0
Oprensning og sikring af stærkt forurenede grunde 890 49110 -331 0
Forslag om ombygning af garager mv. til små boligenheder 30 49970 -335 0
Forslag til folketingsbeslutning om halvering af modregning i pensionstillæg – ”Samspilsproblemet” samt ændring vedrørende Satspuljen. 282 49718 -335 0
Forbyd mandlig sterilisation. 24 49976 -335 0
Sikring af korrekt skattebehandling af borgeren (fremsat af Foreningen Rimelig-skat) 146 49854 -335 0
Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union. 355 49645 -335 0
Stop for adgang til at søge spontan asyl i Danmark 5587 44413 -336 0
Borgerforslag om Legalisering af cannabis 2468 47532 -338 0
Medielicens afskaffes 1344 48656 -338 0
AM-bidraget skal afskaffes 136 49864 -338 0
Ændringsforslag til ændring af færdelsloven hvorved motorcykler tillades at kører mellem trafikken, ved langsom eller stillestående trafik. 4797 45203 -338 0
Fredning af dyr skal standse slagteri-industri 362 49638 -338 0
Forslag til Planloven - tid til forandring og retfærdighed! 17 49983 -343 0
Genindfør den tidligere fleksjobreform (før 2013) 4218 45782 -344 0
Stop Hovedstadens Letbane 860 49140 -344 0
Mist ikke synet, hvis du er blevet 65 år, for så får du ingen hjælp! 239 49761 -344 0
At der indføres et nationalt DNA register for hunde og katte. 73 49927 -345 0
Forslag om borgerløn uden modkrav, i en forsøgsordning i 4 år. For langtidsledige, langtidssyge, og borgere under længerevarende uddannelse. 651 49349 -345 0
Legalisering cannabis 11306 38694 -345 0
Arveafgift 21289 28711 -345 0
Elefantræs på motorvejen 241 49759 -345 0
Restriktioner på psykofarmaka 249 49751 -345 0
"Gratis Tandlæge" Det bør være gratis at gå til tandlægen for borgerne i Danmark. 4059 45941 -345 0
Nej til syge borgere på kontanthjælp 420 49580 -345 0
Afskaffelse af sommertid 6675 43325 -345 0
Et opgør med centraliseringen 70 49930 -348 0
Genindførsel af revisionspligt. 148 49852 -348 0
Automatisk tilmelding til organdonation 1432 48568 -348 0
Dansk udmeldelse af EU 1080 48920 -348 0
Online valg 201 49799 -348 0
Vi har aldrig stemt for EU. Folkeafstemning NU! 713 49287 -349 0
Statens logningsbekendtgørelse skal annulleres 570 49430 -349 0
Udfasning af egenbetalingen til daginstutioner 80 49920 -351 0
Afskaf eller omform hundeloven! 2085 47915 -351 0
Forslag om nedsat medielicens for unge og studerende 535 49465 -351 0
Etablering af et pilotprojekt i Danmark med formål at undersøge mulighederne for i fremtiden at indføre basisindkomst (borgerløn) for alle. 1062 48938 -351 0
Forslag om mærkning af kød slagtet i henhold til religiøst ritual! 1865 48135 -355 0
Afskaffelse af karakterer systemet 128 49872 -355 0
Forbyd brug af lægekonsulenter og eksterne aktører. 529 49471 -356 0
STOP psykiatriseringen af fysisk syge borgere 429 49571 -356 0
Borgerforslag om afskaffelse af lægekonsulenter 483 49517 -356 0
Ligestilling for ioniserende stråling 280 49720 -356 0
Forbud mod råstofudvinding i Øresund 1441 48559 -356 0
Omskæring af drenge – 18-års grænse 1105 48895 -356 0
Grøn mad i alle offentlige køkkener 12344 37656 -358 0
Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter 189 49811 -358 0
Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst 66 49934 -358 0
POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER. 597 49403 -358 0
Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse 6263 43737 -358 0
Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet! 54191 -4191 -362 0
Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken 10889 39111 -295 0
Forældre med delebørn på den anden side af Øresund eller Storebælt kan køre billigere over broerne ved samvær. 19 49981 -295 0
Ankestyrelsens muligheder for at sanktionere myndigheder og forvaltninger. 1282 48718 -295 0
Sagsbehandlere under lov om autorisation 270 49730 -294 0
Tillad mænd som har sex med andre mænd at donere blod. 134 49866 -293 0
Et grønt Danmark – Forslag til afskaffelse af moms og afgifter på frugt og grønt 243 49757 -293 0
Forslag om bedre betingelser for opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. 186 49814 -293 0
Afkriminalisering af cannabis for alle 356 49644 -292 0
forslag til afskaffelse af kontanthjælpsloftet 528 49472 -290 0
Vandtrykket i hovedstadsområdet skal hæves 657 49343 -290 0
Autorisation af alle socialrådgivere/Større retssikkerhed for borgerne. 151 49849 -290 0
Private Parkeringsselskaber 69 49931 -290 0
FORSLAG OM AT INDFØRE SOMMERTID HELE ÅRET 450 49550 -290 0
Forslag om at indføre ”forurener-betaler-princippet" for forgiftede drikkevandsboringer samt oprettelse af grundvandsfond 2021 47979 -290 0
Lovliggørelse af rugemødre til barnløse par 574 49426 -290 0
udvisning af første gangs kriminelle asylansøgere 752 49248 -289 0
Forbud mod tv-reklamer, der opfordrer til online gambling. 611 49389 -287 0
væk med MOS 2739 47261 -287 0
Fjern registreringsafgiften på samtlige danske køretøjer. 1152 48848 -287 0
Homoseksuelle skal kunne donere blod 636 49364 -287 0
Nedlæg Moderniseringsstyrelsen 951 49049 -287 0
Bevar FM-radioen (DR vil slukke for FM-udsendelserne). 183 49817 -287 0
Bevar FM-båndet i Danmark 3193 46807 -286 0
Oversigt på årsopgørelsen fra SKAT over statens brug af skatteborgernes penge 388 49612 -282 0
afskaffelse af eftervederlag for folketingsmedlemmer, ministre, europaparlamentarikere, borgmestre, samt højtstående embedsmænd. 766 49234 -282 0
De studerendes halvering af medielicensen 86 49914 -282 0
Forbud mod låne- og spilreklamer 913 49087 -280 0
Forbud mod dyreforsøg ved udvikling af husholdningsprodukter 579 49421 -280 0
Alle bidrag til de politiske partier offentliggøres på Folketingets hjemmeside senest 5 dage efter modtagelsen. Bagatelgrænse kr. 1.000 336 49664 -280 0
Sommertid året rundt 344 49656 -280 0
Forslag om at give homoseksuelle mænd ret til at donere blod 533 49467 -280 0
Forslag til kattelov 13735 36265 -274 0
Afskaf medielicensen 175 49825 -274 0
Førekort til Hunde 152 49848 -274 0
Ensretning af energiafgift på benzin og diesel 74 49926 -274 0
Forslag om afgiftsfritagelse for elbiler 2036 47964 -273 0
Udredning 5 år 220 49780 -272 0
Højspændingskabler i jorden 5943 44057 -272 0
Kommunaludligning. Betalende kommune er medbestemmende ved brug af pengene. 20 49980 -272 0
Tandlæge betalt over skatten 23280 26720 -266 0
AKTIV DØDSHJÆLP. Et forslag om ændring af straffeloven 8386 41614 -265 0
Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi. 1876 48124 -264 0
Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt gennem en ændring af museumsloven, så Flakfortet også i fremtiden kan være et populært besøgsmål 1057 48943 -264 0
Tilskudsregulering til adoption 260 49740 -264 0
Borgerforslag om afsættelse af en statslig pulje til udligning af lønforskelle mellem typiske kvindefag og mandefag. 1088 48912 -264 0
Rent vand er en folkeret: stop forureningen! 284 49716 -264 0
Borgerforslag i din kommune 167 49833 -261 0
Ordentlige forløb for syge borgere 289 49711 -259 0
Billigere Moms på fødevarer (12%) 197 49803 -259 0
Digitalt kørekort 415 49585 -259 0
Partistøtte til politiske partier fra privat side. 51 49949 -259 0
Genindfør internet under eksamen på gymnasier med bedre kontrol 103 49897 -253 0
Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker 1661 48339 -253 0
Forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i Folketinget fra 179 til 99 medlemmer. 376 49624 -253 0
Kvinder skal ikke betale for menstruationsprodukter 204 49796 -252 0
Indsamling af plastik 206 49794 -252 0
Inflationsjusteret skattefrikort for kapital- og aktieindkomst 17 49983 -251 0
Forbud mod kemiske sprøjtemidler i private haver. 1709 48291 -251 0
Uddandelser for psykisk sårbare unge 112 49888 -250 0
Giv Fleksjobbere mulighed som iværksættere af mikrofleksvirksomheder 965 49035 -250 0
Indfødsret til alle nyfødte af herboende forældre 345 49655 -250 0
Svineindustrier skal omfattes af samme lovgivning som al anden industri i Danmark. 619 49381 -246 0
Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne. 186 49814 -246 0
Motorkøretøjer skal holde minimum1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane 2077 47923 -246 0
Forslag om afskaffelse af Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen 1305 48695 -245 0
DEMOKRATISK GENNEMSIGTIGHED I REGERINGSMØDER 151 49849 -244 0
Lønmodtagere, der er fyldt 65 år, skal have ret til fortsat medlemskab af en A-kasse og ret til understøttelse ved ledighed. 173 49827 -240 0
Sænkning af det økonomiske krav for familiesammenføring 91 49909 -240 0
Forslag om folkeafstemning om afkriminalisering af dyrkning, besiddelse og handel med cannabis. 1256 48744 -239 0
Implementer FN's Børnekonvention i Dansk lovgivning 773 49227 -238 0
Afskaffelse af social service kapitler vedr. forældrebetaling for tvangsanbragt barn/børn 52 49948 -237 0
Jehovas Vidner skal have frataget deres status som anerkendt trossamfund her i Danmark 469 49531 -230 0
Forbyd cykelhold at træne på offentlig vej. 161 49839 -229 0
Forbud mod plastikposer 130 49870 -229 0
Indfør en dansk tid 1363 48637 -226 0
Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt 216 49784 -226 0
KLIMAOPRÅB 11183 38817 -226 0
Stop Billundbanen 521 49479 -225 0
Danmark siger JA til kvoteflygtninge! 2701 47299 -224 0
Forbyd plastik til engangsbrug. I første omgang ved forbud mod plastikposer, dernæst ved generelt forbud mod brug af plastik til engangsbrug. 990 49010 -224 0
Aldersgrænse på køb af energidrikke - 16 år 358 49642 -224 0
Specielt for alle danskere under 65 år - Forslag til folkeafstemning om hvorvidt danskerne er for eller imod EU 128 49872 -223 0
Ret til at føre lille motorcykel på bilkørekort 822 49178 -223 0
Kræv undervisning i grænser på de sociale medier obligatorisk på læreruddannelsen, så vi kan styrke forebyggelsen af digitale krænkelser 175 49825 -223 0
Forslag om lavere transportudgifter for elever der er i praktik på en erhvervsuddannelse 63 49937 -219 0
Fuldstændig fjernelse af gensidig forsørgelse på førtidspension og folkepension. 31903 18097 -219 0
Total afskaffelse af den gensidig forsørgelsespligt for førtidspensionister 1576 48424 -217 0
Spærregrænsen ved folketingsvalg foreslåes hævet til 5% 118 49882 -217 0
Forslag om begrænsning af indkomster til maksimalt 3 millioner kr. om året. 70 49930 -217 0
Væk med Danmarks EU-forbehold 180 49820 -215 0
Skattefradrag for tandlægebesøg 422 49578 -210 0
Tvangsindlæg kun ved fare - ikke, hvis psykiateren skønner patienten vil få det dårligere uden hans behandling ("gule papirer"). 171 49829 -210 0
Tørklæde-forbud for offentligt ansatte 637 49363 -210 0
Gør Grundlovsdag til Danmarks officielle nationaldag 151 49849 -210 0
Kvinder skal have ret til, at gå med Peberspray. 150 49850 -209 0
Algoritmer til brug af rekruttering må ikke indeholde demografisk diskriminering. 33 49967 -209 0
Ændringsforslag til Færdselslovens § 43 stk. 3 og 4. 41 49959 -209 0
Afskaf Bruttoskatteordningen (Forskerskatteordningen) 36 49964 -209 0
Forbyd valgplakater 346 49654 -205 0
Senere mødetid i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 409 49591 -202 0
Obligatorisk mulighed for gratis postevand på restaurationer 273 49727 -196 0
Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ). 12726 37274 -196 0
Fjern spærregrænsen på 2 % ved folketingsvalgt 124 49876 -196 0
Karensperiode for ministre 381 49619 -196 0
Statsfinansiering af Havdiger 182 49818 -196 0
# Udnyt Strafferammerne # 283 49717 -189 0
Bedre forhold for slagtegrise 1425 48575 -189 0
Psykiatrien skal på finansloven 5428 44572 -189 0
Ændring af eksisternede cigaret filtre til miljøvenlige cigaret filtre 273 49727 -188 0
Medicinsk Kastration af dømte pædofile 279 49721 -184 0
DANMARK BEHØVER MERE GRØN ENERGI. NEDSÆT EN ARBEJDSGUPPE TIL GENOVERVEJELSE AF KERNEKRAFT I DANMARK. 1237 48763 -182 0
Juridisk abort (mænd) 3433 46567 -175 0
Forslag til særlov for bevarelse af cirkus Arenas tre elefanter 54 49946 -167 0
Indførelse af gratis offentlig transport for alle under 26 år 446 49554 -167 0
Klima-rationeringssystem 210 49790 -167 0
Ændret strafferamme ved gentagne forbrydelse 185 49815 -166 0
Nedfrysning af æg og befrugtede æg 717 49283 -162 0
Alkolåse i alle nye biler 187 49813 -160 0
Udfasning af sprøjtegifte i Danmark: Frem økologi, undgå pesticider i drikkevand og beskyt biodiversiteten. 1160 48840 -160 0
e-kørekort og e-sygesikringsbevis som app på min telefon. 322 49678 -160 0
Stop pensionsalderen fra at skyde i vejret 163 49837 -156 0
Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede 1375 48625 -155 0
Frakendelse af kørekort ved brug af mobiltelefon under kørsel 194 49806 -155 0
Indføre VAR i Superligaen i fodbold 57 49943 -147 0
Stop diskrimination af Danske Førtids- og FolkepensionisterFolkepensionister der ønsker at bosætte sig udenfor Europa 227 49773 -140 0
Ophæv maskeringsforbuddet, der trådte i kraft d. 1. august 2018 8493 41507 -140 0
Rigsfællesskabet på skoleskemaet 2331 47669 -140 0
Forbud imod markedsføring af madvareprodukter i urelle størrelser 29 49971 -140 0
Skolestart - Folkeskolelovens §34 63 49937 -140 0
Stop Statens tyveri af feriepenge 336 49664 -140 0
Alle børn skal TILBYDES en hjernescanning når de 1 år, for at forebygge og mindske hjerneblødnigner hos børn. 32 49968 -140 0
Tillad udsat skolestart for børn født i andet halvår 1046 48954 -140 0
obligatorisk køreprøve når man fylder 70. 181 49819 -133 0
Forslag om anlægslov om tredje limfjordsforbindelse 608 49392 -132 0
Unge som gennemfører en dansk ungdomsuddannelse, eksempelvis studentereksamen, skal fritages for indfødsretsprøve 306 49694 -132 0
Afskaffelse af registreringsafgift for Veteranbiler (35 år gamle) 1907 48093 -131 0
Andelen af studerende, der modtager SU som hjemmeboede, skal markant reduceres 50 49950 -131 0
Respekter borgernes fravalg af halalkød. 2241 47759 -131 0
Gratis drikkevand på spisesteder og beværtninger 262 49738 -120 0
Forbud mod brug af mobiltelefoner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 173 49827 -120 0
Gratis HPV-vaccine til drenge 4637 45363 -118 0
Unikt og enkelt skattesystem.Der giver bedre skat til alle, uanset trækprocent, inspireret af radikal ide, cirka slut 60’erne. 22 49978 -114 0
Børns ret til alsidig åndelig udvikling 85 49915 -114 0
Bevar P6 Beat 1790 48210 -112 0
Naturbevarelsesfag skal være obligatorisk i indskolingen 106 49894 -106 0
Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutioner 257 49743 -106 0
National sørge dag d.30 september 2018 19 49981 -106 0
Adgang til toiletter i detailbutikker, for alle med et dokumenteret behov 102 49898 -106 0
Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. 10505 39495 -98 0
Flere/nye oplysn. på sygesikringsbeviset Oplysn som Blodtype & offentligindkom.art så rabat kan gives ved køb da det trænger til en opdater. 20 49980 -96 0
Forbud mod anvendelse af Dannebrog til politisk formål. 83 49917 -93 0
Afskaf AM bidrag 125 49875 -93 0
En bedre fordeling af de statslige kulturmidler. 12 49988 -92 0
Ændring af afregningsregler i almen lægepraksis 58 49942 -92 0
Støj fra trafik 242 49758 -92 0
Folkepensionens grundbeløb skal gøres skattefri 360 49640 -85 0
Teknisk baseret grundlag i stedet for værdibaseret grundlag til beregning af registreringsafgift på biler 57 49943 -82 0
Gennem statsligt tilskud tilbydes gratis medlemskab til migranter i udvalgte, landsdækkende foreninger i deres første 3 år i Danmark. 56 49944 -82 0
14 dages betalt barnets sygedag om året. 146 49854 -82 0
Vi har snart brug for borgerløn. 142 49858 -82 0
Forslag om at gøre det lovpligtigt for udsalgssteder at holde tobaksprodukter skjult. 10900 39100 -77 0
Røgfrit Danmark 159 49841 -76 0
Forslag om ny og bedre seksualundervisning i folkeskolen 254 49746 -76 0
Indberetningspligt i ældreplejen når der forgår vanrøgt af borgers kæledyr 111 49889 -70 0
Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse 938 49062 -70 0
Forslag om at sikre lægers frie ordinationsret af medicin som er afvist som standardbehandling af Medicinrådet 442 49558 -70 0
Pasning af barn ved sygdom 7651 42349 -69 0
Åbne skattelister i Danmark 150 49850 -69 0
Afskaf den nuværende hundelov 554 49446 -68 0
Sunhedsområdet 46 49954 -65 0
Indretningsloft for ministre 82 49918 -65 0
Skal bøsser ikke have ret til børn? 2570 47430 -61 0
Enkeltmandsvirksomheder til 16-17 årige m/Ledsager 31 49969 -58 0
Bevar P8 Jazz 5112 44888 -55 0
Forslag til ændring af lov om obligatorisk medbringelse af kørekort under kørsel. 139 49861 -55 0
Stop besparelser på gymnasierne! I leger med fremtiden! 716 49284 -55 0
Turisme rabat når du modtager førtidspension, fleksjobber og lign. Få samme fordele som folkepensionisterne. 168 49832 -54 0
Holstebro- og Messemotorvejen skal gøres helt færdige 7330 42670 -383 0
Omskrivning af "bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser" 61 49939 -383 0
Bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens formålsparagraf (§1. stk. 3) på linje med åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 293 49707 -382 0
Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag. 55915 -5915 -378 0
Ophæv ghettoplanen 2018 2204 47796 -375 0
Kørehviletidsbestemmelser for erhvervschauffører der kører fragtbiler under 3200 kg. 53 49947 -370 0
Grønne afgifter på klimabelastende fødevarer 877 49123 -370 0
Afskaffelse af retsløsheden samt forbedring af (markeds-) gennemsigtigheden i banksektoren 78 49922 -369 0
Retten til økonomisk og rettighedsmæssig fraskrivelse ved faderskab som følge af uønsket graviditet 187 49813 -368 0
Ændring af eksamensperiode for studerende, så perioden ikke overlapper med julen, og bidrager til ekstra stress. 497 49503 -368 0
Fyrværkeri. 6619 43381 -16 0
Nej til farlige virksomhede nær beboelse. 243 49757 -16 0
Ophæv begrænsning på Fertelitetsbehandling. 1338 48662 -16 0
Forbud mod fyrværkeri 255 49745 -16 0
Cykelhjelm påbudt 474 49526 -16 0
Fyrværkerisalg kun mellem d. 27. og d. 31. december 120 49880 -16 0
Afskaffelse af: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, også kaldet MEP. Kommunerne har brug for pengene til deres kerneydelser. 114 49886 -16 0
Afskaffelse af Helligdagsreformen af 1770 155 49845 -16 0
Pensionister skal fritages for skat af deres pension og alle borgere og politikere skal have ens pension. 585 49415 -16 0
Klarer retningslinier for surrogatmødre Regeringen må åbne øjne for nye tider. For i dagens Danmark stiger antallet af brug af surrogatmødre. 463 49537 -12 0
Beslutningsforslag om specifikation på ågerrenter for private 337 49663 -12 0
Dansk klimalov nu 68189 -18189 -7 0
Borgerforslag om folkeafstemninger 297 49703 -7 0
Forbyd salg af fyrværkeri til private - klimaet er udfordret nok i forvejen! 906 49094 -5 0
Børn skal først bestemme selv når de er 18 år 31 49969 -5 0
"Reklamer ja tak"-skilt i fremtiden 2145 47855 -1 0
Lov om deklaration af emballage 264 49736 -1 0
Det skal være lægerne, der fastsætter det timeantal pr. uge, handikappede borgere i eget hjem får bevilget af hjælp. 85 49915 -1 0
Nedslidning 79 49921 2 0
Behandling af de syge i det offentlige 133 49867 6 0
Gennemsigtighed i varedeklarationen af palmeolie 432 49568 6 0
Tidligpension 72 49928 6 0
Bedre omsorg for vores demensramte medborgere 72 49928 9 0
Forslag om ændring af fraværsbekendtgørelse for gymnasielle uddannelser 415 49585 14 0
Giv alle flygtninge med opholdstilladelse ret til uddannelse 1078 48922 14 0
Stop for opstilling af landbaserede vindmøller 422 49578 14 0
Fjern forældelsesfristen for vold, i stedet for at straffe voldsofferet 60 49940 19 0
"Affaldssorteringsmærker" på alle fødevarer. 292 49708 20 0
Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark. 1799 48201 21 0
Lov mod brug af Dannebrog i politiske partiers logo 94 49906 27 0
gør det lovpligtigt med luftrensere i alle børneinstitutioners opholdsrum inkl køkken og personalerum 105 49895 27 0
Ændring til ny ferielov 114 49886 33 0
Stands vanvittige direktørlønninger. 167 49833 34 0
Bliv frataget spiritusbevillingen ved diskrimination i nattelivet...... 38 49962 35 0
Grøn omstillingen af registreringsafgiften 162 49838 36 0
Pasning i offentlig institution kræver at man følger vaccinations programmet 1527 48473 36 0
Stop for ublu kviklån - stop for udnyttelse af unge 622 49378 36 0
Straf for falske anklager i børnesager 322 49678 36 0
IVC behandling i Sundhedsvæsenet 750 49250 40 0
Indfør klimaspor på de mest trafikerede motorveje 96 49904 48 0
Gør som Sverige: Giv tilskud fra staten til nedbringelse af radon i boliger 45 49955 48 0
Fradragsberrittiget diæter under arbejde. 6 49994 48 0
stop social dumping 58 49942 56 0
Lovpligtig alkolås i alle biler 95 49905 56 0
gratis offentlig transport for alle 613 49387 56 0
Folkeafstemning om EU medlemsskab 694 49306 56 0
Forbyd reklamer for spil og lån på TV 338 49662 56 0
Læreruddannelsen 18 49982 56 0
EAfskaf hundeloven - indfør hundekørekort 82 49918 57 0
tvunget medlemsskab af grundejerforening såfremt ejendommen forefindes i område med private veje. 19 49981 57 0
Privat musikundervisning som en del af servicefradraget (BoligJobordningen) 460 49540 58 0
Drop Billundbanen 451 49549 61 0
Forbyd spillereklamer på TV kanaler 482 49518 63 0
Valg af Danmarks EU Kommissær. 85 49915 65 0
Bevar blasfemiparagraffen 8682 41318 65 0
Betalt Tandpleje som del af sundhedspolitikken 240 49760 69 0
Ændring af mediaftale for FM4 - et forslag til redning af Radio 24syv. 221 49779 70 0
Danske statsborgere skal have lov til nemmere familiesammenføring 452 49548 70 0
Forbyd salg af nye knallerter på fossilt brændstof inden 2023 152 49848 71 0
Industriernes skader og miljøbelastning skal balanceres med afgifter. Skadevolderne skal gøres fuldt ansvarlige og betale for genopretning! 119 49881 72 0
Klimaplan 2020-2035 106 49894 75 0
Gratis psykologhjælp til alle 316 49684 76 0
Send pandaerne tilbage til Kina 90 49910 79 0
Overhaling forbudt for lastbiler 149 49851 82 0
ÆNDRING AF BO- OG GAVEAFGIFT: Søskende og nevøer/niecer skal betragtes som ”nærtbeslægtede”. 220 49780 90 0
Stop snyd med partistøttereglerne: Totalforbud mod anonyme bidrag. 138 49862 90 0
Navneændring: fra Knipsereje til PLASMAREJE 17 49983 90 0
at smide affald straffes 86 49914 93 0
Håndhævelse af bødestraf for affaldshenkastning 92 49908 96 0
Maks grænse 30 % i Årlig Omkostning i Procent (ÅOP) på alle låneformer i Danmark 127 49873 99 0
Indfør undervisning i privatøkonomi på alle folkeskoler og privatskoler 3481 46519 99 0
Lovliggør at køre med blinkende bremselys på offentlige veje 48 49952 99 0
Stop omgåelse af regler ved indsamling af vælgererklæringer 266 49734 100 0
Stem til fx folketingsvalg digitalt med Nem-ID. 419 49581 107 0
Trosfrihedslov 168 49832 110 0
valgplakater 43 49957 111 0
Forbyd valgplakater. 457 49543 111 0
Forbyd partipolitiske valgplakater 560 49440 112 0
Forbud mod valgplakater og valgbander i offentlige rum 120 49880 113 0
Mere bæredygtig valgkamp 58 49942 113 0
Forbud mod valgplakater 156 49844 113 0
Eneforsørgertillæg bør ikke bortfalde ved ægteskab med udlænding uden indkomst 36 49964 118 0
Valgplakater i trafikken 53 49947 118 0
Forslag imod forhånelse af religion og trossamfund 3613 46387 118 0
Uddannelses opholdstilladelse til udlændinge under uddannelse 38 49962 120 0
Udviet håndværker fradrag. 9 49991 124 0
Familiejurafradrag - skattefradrag for juridiske ydelser indenfor familie- og arveret 38 49962 125 0
RETSKRAV PÅ SAGSBEHANDLING INDEN FOR 5 ÅR 474 49526 134 0
moderniser stemmeafgivelsen i Grønland 20 49980 142 0
Organdoner fra fødslen 49 49951 149 0
Forslag til lov om digitale valgkampagner 74 49926 155 0
VALGKORT skal DIGITALISERES 51 49949 155 0
Folkekirken er en valgmulighed for voksne 13 49987 159 0
Forslag om ændret spærregrænse og regler for partistøtte. 16 49984 160 0
Ændring af Straffeloven om seksuel lavalder. 6 49994 163 0
Til Lejeloven §98 tilføjes at lejer ikke kan pålægges at fraflytte lejemålet før kl. 12 på opsigelsesdatoen. 9 49991 167 0